Chronische patiënt wil keuzehulpmiddelen

0
190

62% van de mensen met een chronische aandoening heeft behoefte aan een keuzehulpmiddel bij het kiezen voor een zorginstelling. Dat blijkt uit de resultaten van de meldactie ‘Kiezen in de zorg’ van het programma Kwaliteit in Zicht, een samenwerking tussen acht grote patientenorganisaties. De meldactie werd juni jongstleden gehouden onder 5371 deelnemers.

De deelnemers hebben met name behoefte aan het vergelijken van zorginstellingen op bijvoorbeeld kwaliteit van de samenwerking tussen zorgverleners, de wachttijden, het behandelresultaat en het zorgaanbod. Verder bestaat de voorkeur voor een keurmerk met specifieke eisen.

Huisarts informatiebron nummer één
Op dit moment maken de deelnemers aan de meldactie nog vooral gebruik van het advies van de huisarts bij hun keuzes in de zorg, op de voet gevolgd door het advies van ‘andere zorgverleners’. Het is dus belangrijk dat de huisartsen over de juiste informatie beschikken om patienten goed te kunnen verwijzen. Ook informatie van patientenorganisaties wordt belangrijk gevonden bij het maken van een keuze voor een zorgverlener of zorginstelling. Bijna driekwart van de deelnemers denkt dat het oordeel van een patientenorganisatie kan helpen bij het maken van een keuze in de zorg.

Kwaliteit in Zicht
Mede in die behoefte aan relevante en toegankelijke keuze-informatie door patientenorganisaties voorziet het programma Kwaliteit in Zicht. De aan dit programma deelnemende patientenorganisaties maken zich samen sterk voor het transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patient. Het programma loopt inmiddels anderhalf jaar en is op de helft. De acht deelnemende organisaties hebben hun achterban, de ervaringsdeskundigen, intensief geraadpleegd over de wensen en behoeften op het gebied van zorg. Van daaruit zijn per aandoening kwaliteitscriteria ontwikkeld via een uniforme methode, in één taal. Deze criteria vormen input voor de samenwerking met zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars op het gebied van kwaliteitsverbeteringstrajecten en zorginkoop. Ook andere patientenorganisaties hebben de methode inmiddels met enthousiasme ontvangen.

bron: Nederlandse Patienten Consumenten Federatie.