Nieuwe Post HBO opleiding maakt betere planning zorgpersoneel mogelijk

0
276

In de gezondheidszorg staan personele budgetten flink onder druk. Kijkend naar de effecten van onder meer de vergrijzing dient er meer te worden gedaan met minder geld. Een efficiente planning van menscapaciteit is dan cruciaal om -binnen krapper wordende budgetten- goede zorg te leveren. School For Customer Management en PlanMen introduceren in dit kader een unieke post-HBO opleiding Work Force Management. De nieuwe opleiding zal ervaren HR planning experts in een periode van 7 maanden op praktische wijze opleiden in alle dimensies van Human Resource Planning.

Bij gebrek aan een goede opleiding op het gebied van planning en forecasting van personeel in de gezondheidszorg dienen veel HR Planning experts zich de noodzakelijke kennis zelf eigen te maken. Soms wordt kennis mondeling overgedragen en vrijwel altijd is er veel variantie in hoe men kennis in de praktijk toepast. En dat terwijl personele budgetten in de zorg onder invloed van bezuinigingen verkrappen en dus de noodzaak om personeel efficient en effectief te plannen groeit.

Met de nieuwe post HBO Bachelor opleiding Work Force Management kunnen instellingen in de gezondheidszorg hun Human Resource Planning optimaliseren. De nieuwe opleiding wordt vanaf maart 2012 aangeboden en is een initiatief van School for Customer Management en PlanMen.

Bart van der Wijst, directeur PlanMen Zorg illustreert het strategische belang van goede HR planning voor organisaties in de gezondheidszorg: “Work Force Management gaat tegenwoordig niet alleen meer over kosten en efficiency maar is in belangrijke mate sturend geworden en richtinggevend aan de gehele organisatiestrategie. Een brede organisatorische benadering is derhalve noodzakelijk. Ook klant- en medewerkertevredenheid zijn thema’s waar moderne HR planning experts tegenwoordig rekening mee dient te houden in de adviesrol die men richting de eigen organisatie vervult. HR planning experts die willen meegroeien met de zorgorganisatie, de markt en de maatschappij zullen zich als een lerende expert moeten opstellen.”

De post-HBO Workforce Management bevat geen algemene management theorie, maar is toegespitst op het eigen vakgebied. Colleges en persoonlijke begeleiding van studenten worden verzorgd door ervaren docenten. De opleiding bestaat uit 13 interactieve collegedagen, verspreid over 7 maanden. Een praktische afstudeeropdracht maakt deel uit van het examen. De eerste opleidingscyclus zal begin 2012 starten.

“Door de jarenlange opleidingservaring van School For Customer Management en de vakinhoudelijke kennis van PlanMen is er een ijzersterke combinatie ontstaan” aldus Anja Hulsenboom, Director School For Customer Management.