Bomen bij drukke weg houden lucht vies

0
198

Bomen zijn niet goed voor de luchtkwaliteit in Amsterdam. Ze houden wind tegen, waardoor fijn stof en uitlaatgassen blijven hangen.

Dat blijkt uit een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) en de Amsterdamse GGD naar de relatie tussen vegetatie en luchtkwaliteit. In de Jan van Galenstraat, met twintigduizend auto’s per etmaal, waarvan vijf procent vrachtauto’s, bieden bomen of met hedera begroeide verkeersschermen dan ook geen uitkomst, stellen de onderzoekers.

Parken en bossen zijn wel gunstig voor het verminderen van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof in de stad. Dat komt vooral doordat er minder auto’s rijden. Het positieve effect is bovendien uiterst beperkt. De luchtvervuiling in de omgeving daalt slechts met een half procent tot enkele procenten.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de uitkomsten van een eerder rapport van het RIVM, in 2008, over het effect van bomen en groen op de luchtkwaliteit. In Nederland liepen toen nog diverse
grootschalige onderzoeken naar de effecten hiervan langs snelwegen en naar de combinatie van geluidsschermenmet vegetatie.

Het RIVM en de GGD Amsterdam hebben het eerdere overzicht nu uitgebreid met gegevens over de vegetatie en luchtkwaliteit van de laatste jaren. Overigens worden schadelijke stoffen wel afgevangen door bomen, stellen de onderzoekers.Maar bij het beoordelen van de invloed van bomen moet worden gekeken naar de concentraties vervuilende stoffen die in de lucht blijven hangen.

Het RIVM en de GGD adviseren dan ook geen bomen te plaatsen langs drukke wegen en straten. Eerder had Mark van der Horst, in de tijd dat hij voor de VVD wethouder was, al geopperd alle bomen in de stad te kappen. ‘Dan waait het lekker door en hebbenweeen schonere lucht.’

Het onderzoek was vooral op stikstofdioxide en fijn stof gericht omdat vooral de concentraties daarvan hoger zijn dan de Europese normen voor luchtkwaliteit toestaan.

bron:RIVM