Babysterfte Nederland kan en moet omlaag

0
218

Pleidooi voor integrale verloskundige zorg
Om babysterfte in Nederland te verlagen is een geïntegreerd verloskundig zorgmodel nodig waarbij de zwangere vrouw en haar kind centraal staan. Bevallingen zouden moeten plaatsvinden in centra voor Zwangerschap en Bevalling. Bij complicaties kan dan direct van een huiselijke setting met verloskundige worden omgebouwd naar een medische. Hiervoor pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot in haar oratie vandaag bij VU medisch centrum.

In Nederland sterft 1 op de 100 kinderen tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling. De Groot ziet het als haar opdracht om dit aantal te verminderen: “De oplossing ligt in een multidisciplinair zorgloket en centralisatie van bevallingen. Verloskundige en gynaecoloog doen hier gezamenlijk de risicoselectie en stellen een behandelplan op. Meer samenwerking dus, met een gestandaardiseerde overdracht om de veiligheid voor moeder en kind optimaal te waarborgen.”

Centralisatie bevallingen
Bevallingen zouden moeten plaatsvinden in zogenaamde centra voor Zwangerschap en Bevalling. Hier kan de bevalling starten met de eigen verloskundige, bij eventuele complicaties kan zonder vertraging worden opgeschaald naar een medische setting met specialisten, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De zwangere staat dan centraal en wordt niet langer verplaatst maar juist de zorgverlener.

Regie
Daarnaast is het nodig om aanstaande ouders beter en op een meer toegankelijke wijze te informeren. Zij kunnen dan ook zelf meer regie nemen en afgewogen keuzes maken gedurende de zwangerschap. De Groot: “Vrouwen die dat willen en kunnen krijgen de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Dan is er echt sprake van shared decision making.”

Opleiding
De Groot wil de basis voor het geïntegreerde verloskundige zorgmodel leggen in de opleiding. Gynaecologen en verloskundigen zouden al tijdens hun opleiding in de praktijk moeten meelopen bij elkaar. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en een goede basis voor samenwerking.

App
De volledige rede van De Groot is na afloop van haar oratie te downloaden via een app. Alle onderdelen zijn afzonderlijk in te zien en voorzien van links met extra toelichting. Ook is er de mogelijkheid om te reageren. De oratie is vanaf 16.15 uur te downloaden via www.VUmc.nl.oratiedegroot.

Bron: VUmc