Bruins Slot: Zorg voor kwetsbare groepen in de GGZ

Met het verlagen van de eigen bijdrage in de GGZ van 275 naar 200 euro heeft de minister een belangrijke stap gezet. Er kan echter nog een tandje bij als het gaat om de positie van kwetsbare groepen. Dat zegt CDA woordvoerder Hanke Bruins Slot, naar aanleiding van een overleg met de minister Schippers van VWS over de uitwerking van de motie Van der Staaij â Bruins Slot. In deze motie wordt aan de minister gevraagd om de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verder te verlagen om kwetsbare groepen te ontzien.

Op verzoek van het CDA is de minister bereid om met de instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg in overleg te gaan om te kijken naar mogelijke andere maatregelen waarmee die de kwetsbare groepen kunnen worden ontzien.

Verder zal de minister een vinger aan de pols houden om te voorkomen dat mensen zorg gaan mijden. Dat was een wens van de CDA fractie. Daarvoor gaat de minister een monitor opzetten die dat gaat bijhouden. Onlangs waarschuwde de landelijke expertgroep van de politie ook voor een mogelijke toename van verslaafden en zwervers met zware psychiatrische problemen op straat. Het CDA ondersteunt daarom een maatregel die deze groep ontziet. Ook heeft het CDA, samen met de SGP, de minister gevraagd om in overleg te gaan met allerlei instanties zoals gemeenten, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, politie en verzekeraars om te werken aan het vroegtijdig signaleren en opvangen van deze mensen.

bron: CDA