Tweede tabloid Proeftuinen overheveling geriatrische revalidatiezorg

Het tweede ActiZ tabloid van 19 oktober 2011 laat mooie initiatieven zien van vernieuwend aanbod van geriatrische revalidatiezorg binnen verpleeghuizen. ActiZ wil zowel leden als stakeholders kennis te laten nemen van de ontwikkelingen in de proeftuinen.

Inhoud
n het tweede ActiZ tabloid neemt ActiZ u mee naar de proeftuinen Stichting Zorgcentra de Kempen en Stichting Groenhuysen met een vernieuwend zorgaanbod en kunt u lezen over de ervaringen en belevingen van clienten. Daarnaast komt Petra Schout van de NPCF, als vertegenwoordiger van de clienten aan het woord. Ook is er een kort verslag van de ledenbijeenkomst van ActiZ op 7 september, waar ervaringen van 8 proeftuinen werden uitgewisseld.

Proeftuinen
Het doel van de proeftuinen is om te experimenteren met innovatieve producten en ketensamenwerking en te oefenen met het zorginkoopproces in de Zvw (Zorgverzekeringswet). Op 1 januari 2011 zijn 17 proeftuinen gestart, waar nu al nieuwe behandelvormen worden Ingevoerd, zoals poliklinische behandeling en prevalidatie, intensievere behandeling in het verpleeghuis en transmurale begeleiding. Deze innovaties moeten een plek krijgen in de DBC-systematiek. Daarnaast moeten alle zorgverleners, van specialisten tot paramedici tot verzorgenden, tijd registreren.

Lessons learned
Nu al zijn er lessen uit de proeftuinen geleerd. Terugkeer naar huis en het bepalen van een ontslagdatum maakt revalidatiezorg iets heel anders dan langdurende zorg. Ook is samenwerking in de keten van essentieel belang voor de kwaliteit van zorg voor de client. De overheveling van geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw zal een beroep doen op het ondernemerschap van de zorgorganisaties. Zorgaanbieders moeten zich profileren met een goed aanbod, voor de client, maar ook naar de verzekeraars toe.

Ga hier naar het tabloid.

Bron: ActiZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen