Reactie VWS en ELI op advies Gezondheidsraad

0
193

In het AO Duurzaam Voedsel van januari 2010 heeft de Kamer gevraagd naar een wetenschappelijke basis onder de Richtlijnen Goede Voeding in relatie tot de milieubelasting. Op verzoek van de voormalige bewindslieden van VWS en LNV is de Gezondheidsraad gevraagd om hierover een advies te formuleren. Bevindingen uit het advies In het advies is aangegeven dat er ecologische winst en gezondheidswinst kan worden verwacht door een verschuiving binnen het voedingspatroon van dierlijke naar meer plantaardige voeding en door het verminderen van de energie-inname bij een te hoog lichaamsgewicht. Voor wat betreft het verminderen van voedselverliezen levert dit ecologische winst op, doch wordt het effect op de gezondheid als neutraal verondersteld. Het wekelijks nuttigen van vis levert mogelijk gezondheidswinst op, maar is ecologisch nadelig. Vanuit ecologisch oogpunt is het daarom wenselijk hierbij rekening te houden met visstanden en alternatieve kweekmethodes. De belangrijkste bevindingen in het advies over de ecologische effecten en gezondheidswinst van voeding zijn herkenbaar en worden bevestigd door meerdere wetenschappelijke rapporten. De ministers van  VWS en EL&I willen de Gezondheidsraad complimenteren met dit advies op het nog relatief onontgonnen terrein van de combinatie van ecologische effecten en gezondheidswinst van voedselconsumptie. De Gezondheidsraad is voornemens dit advies mee te nemen in de herziening van de Richtlijnen Goede Voeding, een traject dat de komende jaren zal plaatsvinden. Dit advies geeft daarmee houvast bij de informatieverstrekking aan bedrijven en consumenten, zoals dat bijvoorbeeld door het Voedingscentrum plaatsvindt.

In reactie op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad het volgende: Gezonder en ecologisch vriendelijker eten vragen om voedingsbeleid: ik kan mij vinden in de aanbeveling dat het bedrijfsleven kan bijdragen aan een ecologisch vriendelijker voedselkeuze. Het bedrijfsleven heeft, ondersteund door het ministerie van EL&I, de afgelopen jaren al veel in ketenverband samengewerkt om bijvoorbeeld duurzamere producten in de afzetkanalen te krijgen. Het ministerie van EL&I ondersteunt daarnaast ook de activiteiten van het bedrijfsleven in het kader van de agenda van de topsectoren Agro&Food en Tuinbouw en uitgangsmateriaal. Deze ondersteuning vindt bijvoorbeeld plaats op het onderwerp valorisatie van reststromen, waar de ministeries van EL&I en VWS, zolang het geen gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid oplevert, belemmerende wet- en regelgeving voor ondernemers zal helpen weg te nemen. Daarvoor is mogelijk ook Europese inzet nodig. Ecologisch vriendelijke voeding beter in kaart brengen: Dit proces wordt ondersteund door een heldere en eenduidige informatievoorziening, hetgeen transparantie in de voedselketen versterkt. Het ministerie van EL&I werkt hiertoe mee aan de realisatie van het Informatie-Systeem Verduurzaming Voedsel (ISVV). Dit zal binnen een half jaar worden gepresenteerd. Onderzoeken van alternatieven voor dierlijk eiwit en visolievetzuren: Op het gebied van alternatieven voor dierlijk eiwit heeft het ministere van EL&I al veel activiteiten verricht. Ik denk hierbij aan de afgeronde projecten Programma Innovatie Eiwitketens (PIEK) en het SBIR-programma op vleesvervangers. In de agenda van de topsector Agro&Food blijkt dat het bedrijfsleven middels onderzoeken op het gebied van eiwittechnologie dit zal voortzetten. Alternatieve bronnen voor visolievetzuren (omega-3 en -6 vetzuren) zijn algen en zeewier. Bij o.a. de Wageningen Universiteit en Research Center worden studies hiernaar uitgevoerd. Strategieen voor het stimuleren van het gebruik van gezonde en duurzame voeding: Via de agenda’s van de topgebieden komt een actieve houding op verduurzaming en gezondheid tot uiting. Daarnaast zal het Voedingscentrum, passend bij haar eigenstandige rol en verantwoordelijkheid, aan de hand van dit advies vuistregels formuleren over gezonde voedselconsumptie met een lager ecologische effect en deze gebruiken in haar consumentenvoorlichting. Voor het overige verwijs de minister van EL&I naar de naar de landelijke nota gezondheidsbeleid van de minister van VWS.

Bron: RIjksoverheid

Vorig artikelGratis gezondheidszorg: ja, maar met de nodige voorzichtigheid
Volgend artikelRisico op bepaalde vorm eierstokkanker na IVF behandeling
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.