Textiele vloerbedekking zorgt voor minder fijnstof in de binnenlucht

Dit is een origineel bericht van PR Newswire
Studie TNO bevestigt eerdere bevindingen -Textiele vloerbedekking zorgt voor minder fijnstof in de binnenlucht
Onderzoeksorganisatie TNO heeft een orienterende studie uitgevoerd naar de relatie tussen fijnstof in de binnenlucht en de aanwezigheid van een zachte dan wel harde vloerbedekking in ruimtes.Eén van de conclusies van de studie is dat textiele vloerbedekking meer fijnstof uit de lucht opneemt dan een gladde vloer. Dit komt door het grotere micro-oppervlak van vloerbedekking en een beter contact tussen oppervlak en lucht. De aanwezigheid van textiele vloerbedekking kan er daardoor voor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht van binnenruimtes wordt beperkt.

De orienterende studie werd uitgevoerd in opdracht van tapijtfabrikant Desso, dat eerder een product ontwikkelde om de hoeveelheid fijnstof in de binnenlucht te reduceren. De meeste mensen brengen het grootste deel van de tijd binnen door, waarbij zij worden blootgesteld aan overmatige hoeveelheden fijnstof. Het inademen van fijnstof kan leiden tot allerlei effecten op de gezondheid.

Wetgeving ontbreekt
De studie werd uitgevoerd onder leiding van dr. Jan Duyzer van TNO. “Noch in Europa, noch in de Verenigde Staten is er wetgeving over de kwaliteit van de binnenlucht met betrekking tot fijnstof. Dat is opvallend, omdat zeker in Noordwest Europa de bevolking het grootste deel van de tijd binnenshuis doorbrengt.” In de literatuur worden metingen gerapporteerd waaruit blijkt dat de concentratie fijnstof in de lucht in gebouwen en woningen met textiele vloerbedekking lager is dan in vergelijkbare situaties met gladde vloerbedekking. Duyzer: “In hoeverre de concentratie in specifieke gevallen daalt door de aanwezigheid van vloerbedekking, hangt af van de gebruikte ventilatie. De daling lijkt echter in veel gevallen wel significant.”

Stofwolk
Desso heeft vorig jaar het AirMaster tapijt geintroduceerd, gericht op vermindering van resuspensie – het proces waarbij in de vloer opgeslagen deeltjes in de lucht komen als gevolg van luchtbeweging – en het opdwarrelen van stofdeeltjes. Alexander Collot d’Escury, lid van de Raad van Bestuur van Desso: “Het is opmerkelijk dat we ervoor kiezen thuis en op ons werk een groot deel van de tijd feitelijk in een stofwolk door te brengen. Dat kan worden voorkomen. Met dat doel hebben wij de AirMaster ontwikkeld.

Dat zorgt ervoor dat de concentratie van fijnstof in de binnenlucht tot acht keer lager is dan bij een harde vloer en tot vier keer lager dan bij een standaard tapijt.” Desso liet eerder onderzoek doen door het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI, dat tot deze conclusie kwam.

Literatuurstudie en deskundigen
Ook de World Health Organization (WHO) is zeer bezorgd over de luchtkwaliteit. Dit bleek reeds in 2006 , toen de organisatie regeringen over de hele wereld opriep om de luchtkwaliteit in hun grote steden te verbeteren. In een rapport uit september 2011 schat de organisatie dat meer dan twee miljoen mensen ieder jaar sterven als gevolg van het inademen van fijnstof. De orienterende studie van TNO bestond uit een literatuurstudie en diverse gesprekken met deskundigen, waaronder epidemiologen, artsen, allergologen en GGD medewerkers. Collot d’Escury: “Wij zijn verheugd dat deze studie van TNO ons eerdere uitgangspunt bevestigd: textiele vloerbedekking kan helpen de concentratie van fijnstof in binnenlucht te verlagen.

De TNO studie, getiteld ‘Orienterend onderzoek naar het effect van Desso AirMaster tapijt op de blootstelling aan fijnstof in het binnenklimaat’ is op aanvraag beschikbaar via onderstaande contactinformatie.

TNO, is één van de grootste, onafhankelijke onderzoeksorganisaties van Europa. Voor meer informatie zie: http://www.tno.nl.