Advies Gezondheidsraad over elektromagnetische velden en gezondheid

Rijksoverheid
Inhoud van de brief aan de Kamer van de staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Joop Atsma

‘De Gezondheidsraad heeft op 18 oktober 2011 advies uitgebracht over de “Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen”. Dit betreft een geactualiseerd advies over de korte termijneffecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie en Wifi-voorzieningen op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen van kinderen van 0 tot 16 jaar.

Hierbij bied ik u het advies aan, mede namens de Ministers van EL&I en VWS. Het advies geeft inhoudelijk geen reden tot zorg. Het beschikbare onderzoek levert geen bewijs voor nadelige effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden op de hersenfunctie van kinderen. Wel doet de Gezondheidsraad de aanbeveling om de referentiewaarden voor frequenties rond 2GHz aan te passen op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De referentiewaarden worden gebruikt bij het meten van elektromagnetische velden en worden in internationaal verban d vastgesteld ten behoeve van normstelling.

In de praktijk zullen de lagere referentiewaarden weinig consequenties hebben omdat bij de normstelling een ruime veiligheidsmarge is gehanteerd. Ik heb de Gezondheidsraad gevraagd om de resultaten van het onderzoek in te brengen in het internationale wetenschappelijke overleg (ICNIRP) en te vragen of dit onderzoek gevolgen heeft voor de internationale aanbevelingen over de blootstelling van elektromagnetische velden.

Het advies van de Gezondheidsraad geeft mij op dit moment geen reden tot het wijzigen van het beleid inzake elektromagnetische velden. Het advies is tevens beschikbaar op de website van de Gezondheidsraad www.gr.nl onder nr. 2011/20. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden www.kennisplatform.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen