Tandartsenpraktijk Damlaan in Leidschendam weer open

0
167

Tandartsenpraktijk Damlaan in Leidschendam heeft voldoende verbeterd om weer verantwoorde zorg te kunnen leveren en mag dus weer open. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld na een vervolgbezoek.

Op 28 oktober 2011 kreeg Tandartsenpraktijk Damlaan  van de IGZ het bevel te sluiten omdat de inspectie geconstateerd had dat er sprake was van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg die een risico vormden voor patienten. Tijdens een herinspectie op 7 november jl. constateerde de inspectie echter dat de praktijk voldoende verbeteringen had gerealiseerd.
Binnen de praktijk vindt geen taakdelegatie van voorbehouden handelingen meer plaats, zijn de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van infectiepreventie en het gebruik van röntgenstralen doorgevoerd. De inspectie stelt vast dat de praktijk voortvarend te werk is gegaan en dat de verbeteringen ertoe hebben geleid dat er geen risico’s meer zijn voor patient en personeel. De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg.

De inspectie zal de praktijk over enige tijd onaangekondigd bezoeken om te toetsen of de verbeteringen in de dagelijkse praktijk voldoende zijn geborgd.

Bron: IGZ