Toppositie voor wetenschappelijk onderzoek VUmc

Zojuist is bekend geworden dat VUmc op een gedeelde eerste plaats staat wat betreft de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Dit blijkt uit de meest recente CWTS-analyse (2005 – 2009), een citatieanalyse van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologische Studies. VUmc deelt de eerste plaats met Erasmus MC.

Een andere belangrijke uitkomst uit de analyse is dat de impact van het VUmc-onderzoek een stijgende lijn vertoont. De afgelopen drie jaar stond het wetenschappelijk onderzoek van VU medisch centrum al op de tweede plaats van de Nederlandse universitair medische centra. Ook internationaal gezien verricht VUmc baanbrekend onderzoek op het terrein van de medische wetenschap: de resultaten van alle onderzoekinstituten van VUmc komen ruim boven het wereldgemiddelde uit.

Wetenschappelijk onderzoek staat niet op zichzelf. Het doel is om tot een beter inzicht te komen in het ontstaan van ziekten, en tot vooruitgang in de behandeling daarvan. VUmc richt zich dan ook voor een belangrijk deel op translationeel onderzoek, waarbij gestreefd wordt naar een snelle vertaling van onderzoeksresultaten in praktische toepassingen, die direct ten goede komen aan de patient..

Jaarlijks laten de acht UMC’s van Nederland een CWTS-analyse uitvoeren die de kwaliteit van hun wetenschappelijke output meet. VUmc laat tevens de kwaliteit van de output van de onderzoekinstituten bekijken.

Kwaliteit
De CWTS-analyse meet zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het medisch wetenschappelijk onderzoek. De analyse kijkt naar het aantal publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en naar het aantal keer dat deze artikelen in andere wetenschapspublicaties worden geciteerd.

Vanaf 1998 neemt het aantal publicaties vanuit VUmc gestaag toe. Een steeds groter deel van die publicaties wordt bovendien door anderen in internationale wetenschappelijke tijdschriften geciteerd, wat duidt op een toename van de internationale zichtbaarheid. VUmc scoort sowieso al jaren boven het internationale gemiddelde.

Rekenkundige wijziging
De manier waarop het CWTS de belangrijkste indicator berekent, is dit jaar anders dan voorheen. De crown indicator is nu de MNCS, de mean normalized citation score. Deze score is vergelijkbaar met de oude CPP/FCSm-score, beide geven de verhouding aan tussen het aantal werkelijke citaties en het gemiddelde aantal citaties in dat vakgebied. Een van de voordelen van de MNCS-indicator is dat alle publicaties even zwaar mee wegen, terwijl in de CPP/FCSm-indicator oudere publicaties en publicaties uit vakgebieden waar veel geciteerd wordt zwaarder meewegen.
bron: VU Medisch Centrum

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen