Effectiviteit van valpreventie bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers

0
511

Vallen onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks bedragen de kosten tengevolge van vallen voor de Nederlandse samenleving 605 miljoen euro. Vooral de 520.000 zelfstandig wonende kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op vallen. Miriam Faes ontwikkelde voor deze groep een valpreventiecursus en deed onderzoek naar de effecten ervan. Kwetsbare ouderen hebben vaak geheugenproblemen, waardoor het onthouden van valpreventietips of bewegingsoefeningen moeilijk is. Daarom namen ook hun mantelzorgers deel aan de cursus. Uit Faes’ onderzoek blijkt dat 50 procent van de mantelzorgers een lagere kwaliteit van leven dan de Nederlandse normpopulatie ervaart en dat 20 procent van hen overbelast is. Door deel te nemen aan de cursus zouden mantelzorgers handvaten krijgen om het vallen van de ouderen te voorkomen en de zorg beter aan te kunnen. De cursus blijkt echter te intensief voor zowel de ouderen als hun mantelzorgers en is niet effectief. Faes stelt wel dat de betrokkenheid van mantelzorgers essentieel is om vallen te voorkomen. Zij adviseert bij kwetsbare ouderen een geriatrische analyse van het valprobleem en een medicatiereview uit te voeren. Zo nodig kan de minder intensieve valpreventiecursus voor in de thuissituatie, die Faes recent ontwikkelde, gevolgd worden.

Biografie

Miriam Faes (Breda, 1978) voltooide de studies Biomedische Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde in Nijmegen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek op de afdeling Geriatrie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice. Ze is in opleiding tot klinisch geriater. Ze volgt momenteel de vooropleiding interne geneeskunde in het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg.

Datum: maandag 14 november 2011
Tijd: 15:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. M.C. Faes
Promotors: prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert, prof. dr. G. Borm
Copromotors: dr. R.A.J. Esselink, dr. R.J.F. Melis
Titel promotie: Complex health care interventions in geriatrics. Development and evaluation of a mulitfactorial prevention intervention

Bron: RU