`Doofblindheid (h)erkennen & krachten bundelen`

Op woensdag 7 december 2011 vindt het symposium ‘Doofblindheid (h)erkennen & krachten bundelen’ plaats in Congrescentrum De Werelt te Lunteren. Verwijzers van patienten/clienten met een gecombineerde auditieve en visuele beperking worden geïnformeerd over alle vormen van doofblindheid, zodat deze eerder herkend en erkend worden. Verwijzers, behandelaren, onderzoekers en aanbieders van zorg en onderwijs bundelen hun kennis en krachten om een vroege en correcte diagnose te kunnen stellen. Dit leidt tot een betere prognose en behandeling van mensen met doofblindheid. Kentalis organiseert het symposium samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Verwijzers, behandelaren, onderzoekers en aanbieders van zorg en onderwijs bundelen hun kennis en krachten om een vroege en correcte diagnose te kunnen stellen. Dit leidt tot een betere prognose en behandeling van mensen met doofblindheid. Verwijzers kunnen zich tot 2 december registreren op www.kentalis.nl/symposiumdoofblindheid.

Prof. Dr. Lea Hyvarinen zal spreken over ‘Assessment of visual functioning of deaf-blind clients as a
transdisciplinary team work’. Prof. dr. Claes Möller spreekt over ‘The importance of early identification, diagnostics and intervention in deaf-blindness; to ensure good rehabilitation and treatment’. De lezing van prof. dr. Heleen Evenhuis gaat over ‘Epidemiologie van dubbel zintuiglijke beperkingen bij volwassenen met een verstandelijke handicap’ en Ines Sleeboom-Van Raaij informeert aanwezigen over de kwetsbaarheid van mensen met doofblindheid vanuit psychiatrisch perspectief. Verder vinden er parallelsessies plaats. Meer informatie over het exacte programma, kunt u vinden op www.kentalis.nl/symposiumdoofblindheid.

Het symposium is interessant voor verwijzers van patienten/clienten met een gecombineerde auditieve en visuele beperking: artsen (zoals oog- en kinderartsen, KNO-, AVG- en GGZ artsen, Jeugdzorg- en revalidatieartsen, consultatiebureau- en huisartsen, neurologen), orthopedagogen/GZ-psychologen, bestuurders van belangen- en ouderorganisaties, bestuurders van collega-instellingen en geïnteresseerde professionals.

Tijdens het symposium krijgen bezoekers een gratis dvd. Hierop staat de documentaire ‘Morgen kan het donker zijn’ en er staan informatieve items over verschillende vormen van doofblindheid op. De documentaire is door Olympic Films Amsterdam geproduceerd en is op 6 november door de NCRV uitgezonden. Deze dvd is via www.kentalis.nl/symposiumdoofblindheid gratis op te vragen.
Het multimediale project waar dit symposium deel van uitmaakt, is financieel mede mogelijk gemaakt door NutsOhra, Revalidatiefonds, SKANfonds, LSBS, Stichting Voorzorg Utrecht, Stichting Moeder Catharina Fonds, NSGK, Fonds IvD, Bartiméus Sonneheerdt, Stichting Vrienden van Effatha en Bungenbergfonds.

Kentalis in het kort
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Bron: NVVS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen