Snij richtlijnen toe op het opleidingsniveau

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Om richtlijnen in de caresector goed in te voeren moeten deze minder dik zijn, beter leesbaar en een lager vereist denkniveau te hebben. Dit geldt ook voor de bij de richtlijn behorende (meet)instrumenten en formulieren. Dat is een van de conclusies uit een proef, vermeld in de rapportage `Belemmerende en bevorderende factoren bij proefimplementatie van een richtlijn in de care’.

Het afgelopen jaar heeft V&VN 10 verpleegkundigen en verzorgenden als proef begeleid bij het invoeren van de Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen, in opdracht van de Regieraad.. Daarmee is een start gemaakt met invoering van de richtlijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De proef laat ook zien welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn bij implementatie van een richtlijn. Deze blijken overigens in de langdurige zorg niet wezenlijk te verschillen van andere sectoren, constateerde het Nivel. Opdrachtgever de Regieraad is enthousiast over de resultaten en verwerkt deze in het advies over langdurige zorg aan de staatssecretaris.

Stappenplan
De Regieraad Kwaliteit van zorg was opdrachtgever van de proef en is enthousiast over het eindrapport. De resultaten van deze proefimplementatie laten zien dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen cure en langdurige zorg voor wat betreft belemmerende en bevorderende factoren. Wel in hun uitwerking. Dat heeft vooral te maken met het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de zorgverleners in de care. De richtlijnen en daarmee samenhangende instrumenten en activiteiten moeten dan ook veel meer worden toegesneden op het kennisniveau en de vaardigheden van de desbetreffende verzorgenden. Het lijkt daarbij goed om uit te gaan van het laagste opleidingsniveau, dat van de medewerkers in de thuiszorg. Zij geven voorkeur aan een duidelijk te volgen stappenplan of beslisboom die overeenkomt met reeds bestaande werkwijzen of kwaliteitssystemen in deze sector.

Lees hier de rapportage `Belemmerende en bevorderende factoren bij proefimplementatie van een richtlijn in de care’