Norovirus op verpleegafdeling A3 Academisch ziekenhuis Maastricht

Academisch ziekenhuis Maastricht
Momenteel zijn er opvallend veel mensen met klachten van braken en diarree op de verpleegafdeling A3 (longziekten). Dit duidt op een besmetting met het Noro-virus. In totaal gaat het daarbij om een twintigtal personen (patienten en medewerkers), van wie er tot op heden negen positief zijn getest op noro-virus. Om verdere verspreiding te voorkomen is er tot nadere datum een opnamestop voor deze afdeling ingesteld. Nieuwe patienten worden zolang op andere afdelingen opgenomen. Verder zijn er op de betreffende verpleegafdeling verscherpte hygienische maatregelen getroffen.

Hygienevoorschriften Verspreiding van het virus vindt hoofdzakelijk plaats via de handen en door contact met braaksel. Om ervoor te zorgen dat niet meer mensen besmet raken, wordt er extra op gelet dat patienten, medewerkers en bezoekers zich houden aan de geldende hygienevoorschriften.