iSOFT levert ziekenhuizen real-time patiëntstatus met Lorenzo EPD

0
282

Nieuwe release voor Nederlandse ziekenhuizen omvat gehele zorgplan
iSOFT, a CSC Company, brengt een nieuwe release van het Lorenzo EPD uit voor de Nederlandse markt. Deze nieuwe versie van het EPD van iSOFT bevat ondersteuning voor het gehele zorgplan en een verpleegkundig dashboard dat volledig en real-time inzicht geeft in de status van patiënten. Ook de andere disciplines in het ziekenhuis, waaronder specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten, hebben rechtstreeks inzage in de gegevens en worden geattendeerd wanneer de status van de patiënt dat vereist.

Voor verpleegkundigen is het bij de overdracht van de dienst van essentieel belang dat zij direct op de hoogte zijn van de situatie op de afdeling. Wie zijn de patiënten, wat zijn de bijzonderheden, en wat zijn de openstaande taken? Het verpleegkundig dashboard in het Lorenzo EPD geeft al die informatie snel en overzichtelijk. Daarmee biedt het Lorenzo EPD van iSOFT een centraal informatiepunt voor de laatste stand van zaken rond de patiënt en zorgt het voor een soepele overdracht.

Daarnaast stroomlijnt het EPD het werk van de verpleegkundigen, aangezien het de activiteiten voor alle patiënten per verpleegkundige verzamelt op een centrale werklijst in het EPD. Dit geldt voor alle activiteiten, uit het gehele zorgproces. In het Lorenzo EPD kan namelijk het volledige zorgplan voor een patiënt worden bijgehouden (observeren, diagnosticeren, plannen, uitvoeren en evalueren). Dit betekent dat patiëntgegevens overal en altijd elektronisch kunnen worden geraadpleegd. Het Lorenzo EPD maakt het daarmee mogelijk om geheel papierloos te werken, wat de verpleegkundigen tijd bespaart en wat het maken van registratiefouten helpt voorkomen.

Bovendien regelt het Lorenzo EPD dat noodzakelijke zorgactiviteiten rond de patiënt automatisch bij andere disciplines op de werklijst komen te staan. Wanneer de verpleegkundige bijvoorbeeld een voedingsscore hoger dan 3 vastlegt volgens de SNAQ-methodiek (Short Nutritional Assessment Questionnaire), komt er automatisch een aanvraag voor een consult op de werklijst van de diëtist te staan. De documentatie van de diëtist wordt vervolgens ook weer integraal beschikbaar gemaakt in het dossier van de patiënt, en is zodoende opvraagbaar voor de andere zorgverleners.

“Onze verpleegkundigen zijn erg enthousiast over het werken met het Lorenzo Verpleegkundig Dossier,” zegt Jan Roelofsen, projectcoördinator ICT van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. “De registratie verloopt soepel en Lorenzo geeft een goed overzicht van de gegevens die zij nodig hebben. Er wordt

halsreikend uitgezien naar de mogelijkheden van deze nieuwe versie zoals de vochtbalans, verpleegplannen en het dashboard. Dat maakt de overstap van papieren naar digitale registratie completer en gemakkelijker.”

Frans Martens, Manager Product Management & Development bij iSOFT: “Lorenzo draagt concreet bij aan het soepeler en veiliger laten verlopen van zorgprocessen, voor alle disciplines die betrokken zijn bij de patiënt. Zorg is samenwerking; het Lorenzo EPD maakt die samenwerking efficiënter en daarmee de zorg beter.”