Genetische achtergrond heldercellige niercarcinomen nader in kaart gebracht

De korte arm van chromosoom 3 bevat verschillende genen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de meest voorkomende soort nierkanker (heldercellige niercelcarcinomen; ccRCCs). Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Gerben Duns.

Bij heldercellige niercelcarcinomen is de korte arm van chromosoom 3 vaak afwezig. Dit is een aanwijzing dat dit deel van het genoom genen bevat die deze vorm van kanker onderdrukken. Voor Duns was dit aanleiding om het betreffende chromosoom te onderzoeken met behulp van de technieken GINI en targeted exome sequencing.

Duns identificeerde vier genen die betrokken zijn bij het ontstaan van ccRCC’s. Verschillende van deze genen coderen voor eiwitten die een rol spelen bij het modificeren van histonen en het modelleren van chromatine, zo laat de promovendus verder zien. Hij concludeert dat verstoring van de regulatie van chromatine een essentiele gebeurtenis lijkt in de ontwikkeling van ccRCCs. Hiermee heeft Duns aangrijpingspunten gevonden voor nader onderzoek naar deze ziekte. Wellicht kunnen de opgedane inzichten bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw medicijn.

Datum:07 december 2011
Tijd:14:30
Locatie:Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres:Broerstraat 5 te Groningen
Promotor:prof.dr. R.M.W. Hofstra

Curriculum Vitae
Gerben Duns (Apeldoorn, 1981) studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd medegefinancierd door KWF Kankerbestrijding. De titel van Duns’ proefschrift luidt: “Genetics of clear cell renal cell carcinoma: new tumor suppressor genes and aberrant chromatin regulation”.
Bron: UMCG