iSOFT verlaagt administratieve werkdruk ziekenhuizen met TPM-software

0
415

iSOFT, a CSC company, brengt de nieuwe softwaremodule TPM (Transmuraal Patiënten Management) uit. De iSOFT TPM-module verlaagt voor ziekenhuizen de administratieve werkdruk die wordt veroorzaakt door het toenemende aantal transmurale elektronische berichten, zoals ZorgDomein-aanvragen. TPM maakt het namelijk mogelijk om de verificatie van patiëntgegevens, de inschrijving van patiënten, en de opname van verwijsbrieven in het EPD geheel geautomatiseerd te laten verlopen, en de afsprakenplanning te stroomlijnen.

De iSOFT TPM-software is een module bij het iSOFT ZIS/EPD die ziekenhuizen in staat stelt de verwerking van elektronische berichten afkomstig van zorgverleners buiten de eigen instelling te automatiseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verwijsberichten die huisartsen uit de regio versturen via ZorgDomein of om andere op de HL7-standaard gebaseerde berichten, zoals aanvragen voor laboratoriumonderzoeken of medicijnen vanuit regionale instellingen die aan het ziekenhuis gelieerd zijn.

De geautomatiseerde verwerking van berichten omvat de processen rond inschrijving en afspraakplanning. De iSOFT TPM-software zorgt om te beginnen voor het automatisch inschrijven van nieuwe patiënten in het iSOFT ZIS/EPD. Daarvoor vraagt iSOFT TPM het BSN-nummer van de patiënt op in het SBV-Z-register en controleert de softwaremodule de gegevens over de ziektekostenverzekering van de patiënt in het VECOZO-register. Deze checks en de daadwerkelijke inschrijving hoeven dus niet meer handmatig door het personeel van de ziekenhuisadministratie uitgevoerd te worden.

Vervolgens koppelt de iSOFT TPM-software de verwijsbrieven aan het dossier van de patiënt in het iSOFT ZIS/EPD, en zet ook de patiëntgegevens al klaar in het afsprakensysteem of in het iSOFT Patiënt Service Portaal, wat het mogelijk maakt om sneller afspraken in te boeken. Ook wordt er tijdwinst gerealiseerd doordat de verwijsbrief al bij de patiëntgegevens in het ZIS/EPD is opgenomen en niet meer hoeft te worden geprint of gescand.

Het aantal verwijsberichten alleen al bedraagt bij een regionaal ziekenhuis enkele honderden per dag. Het inzetten van de iSOFT TPM software zorgt bij ziekenhuisadministraties dus voor een aanzienlijke verlaging van de werkdruk. Patiënten ervaren bovendien een betere en snellere dienstverlening doordat zij zich bij aankomst in de instelling alleen nog maar hoeven te identificeren; de eigenlijke inschrijving heeft al plaatsgevonden, waardoor de wachttijd wordt bekort.