Gemeenten eisen behoud acute zorg

Gemeente Duiven
De gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben gisteren gesproken over de sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) in Zevenaar per 1 april 2012. Afgelopen vrijdag bracht het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar naar buiten dat de SEH in Zevenaar dan volledig en definitief wordt gesloten. De Liemerse gemeenten eisen van Rijnstate dat zij er alles aan doet om adequate acute zorg in de regio te garanderen.

Afspraak
Wederom, ditmaal over algehele sluiting, werden de gemeenten compleet verrast door de berichtgeving van het ziekenhuis. Eind juni van dit jaar werden de gemeenten al verrast door Rijnstate met de aankondiging over de nachtelijke sluiting van de SEH per september. Deze sluiting werd daarna uitgesteld tot december 2011. Tijdens de gesprekken met de gemeenten en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis werd toegezegd dat in de toekomst afstemming plaats zou vinden. Helaas is de Raad van Bestuur van Rijnstate deze afspraak niet nagekomen. De Liemerse gemeenten zijn dan ook bijzonder verontwaardigd over de wijze van communiceren van het ziekenhuis. Landelijke ontwikkeling
De zes gemeenten zien de ontwikkeling die zich landelijk voordoet. Concentratie van acute zorg – en dus van de SEH’s – om voldoende kwalitatieve zorg te leveren lijkt een onafwendbaar proces. Rijnstate neemt nu een rigoureus besluit, zonder daarbij aan te geven hoe de acute zorg geregeld gaat worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat goed overleg gevoerd wordt met de huisartsen en regionale ambulancezorg. Bij het verdwijnen van de SEH in Zevenaar, lijkt een verdere ontwikkeling van de huisartsenpost naar een zogenaamde huisartsenpost-plus een voorwaarde om de minder complexe eerste hulpvragen goed op te kunnen vangen. Daarnaast moet de regionale ambulancezorg goed zijn aangesloten op de acute zorg om de aanrijtijden te waarborgen. Volgens de Liemerse gemeenten zijn beide zaken binnen de spoedeisende zorg niet goed geregeld.

Kwalitatieve zorg
De gemeenten realiseren zich dat zij geen zeggenschap hebben over de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Zij willen echter wel de garantie dat onder alle omstandigheden de wettelijke aanrijtijden van 45 minuten van de ambulance haalbaar zijn en inwoners tijdig de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben.

De gemeenten willen dat Rijnstate er alles aan doet om de adequate acute zorg te garanderen. Voor sprake kan zijn van sluiting, eisen de gemeenten van de Raad van Bestuur van Rijnstate dat een zorgvuldige voorbereiding op de consequenties van hun besluit plaatsvindt. Zij vinden dat de SEH niet gesloten kan worden, zolang kwalitatieve spoedeisende zorg niet geregeld en gegarandeerd is. De gemeenten willen binnen een week van de Raad van Bestuur van Rijnstate vernemen wat de acties zijn van het ziekenhuis.