95% Scholen ervaart Lekker fit! als effectief

95% van de scholen ervaart Lekker fit! als effectief
Uit onderzoek naar de lesmethode Lekker fit! (de lesmethode van de Hartstichting en Noordhoff Uitgevers) blijkt dat 95% van de scholen Lekker fit! als effectief ervaart. Van de intermediairs (GGD-en, gemeentes en lokale sportservices organisaties) geeft zelfs 98% dat aan.

Het is voor scholen een belangrijke reden om deze aanpak structureel in het schoolbeleid op te nemen. De Hartstichting is enorm blij met en trots op dit resultaat!

Lekker fit! is een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 op de basisschool. Met deze methode leren kinderen alles over een gezonde leefstijl in drie thema’s: voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes.

166 scholen en 56 intermediairs hebben vragen beantwoord voor dit onderzoek. Er zijn in verschillende fases van het onderzoek kritische succesfactoren bepaald voor adoptie en implementatie van Lekker fit!. De belangrijkste succesfactor is dat de lesmethode als effectief wordt ervaren en dat zowel voeding als bewegen aan bod komen. Intermediairs geven ook aan dat ze het een groot voordeel vinden dat Lekker fit! uitgebreid kan worden met andere activiteiten. Op die manier wordt het een totaalpakket dat een integrale aanpak van voeding en bewegen op school mogelijk maakt.

Lekker fit! is ontwikkeld door de Hartstichting en Noordhoff uitgevers en wordt in bepaalde regio’s ondersteund door Zilveren Kruis Achmea.