Cedris roept kabinet op tot maatschappelijk verantwoord bezuinigen

Dit is een origineel bericht van CEDRIS
Cedris, de brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening, roept het kabinet op tot ‘maatschappelijk verantwoord bezuinigen’. Cedris presenteert vandaag een plan voor een alternatieve uitwerking van Werken naar vermogen. Met dit plan kunnen 125.000 extra mensen aan de slag worden geholpen.

Bovendien wil Cedris voorkomen dat de wachtlijsten onaanvaardbaar hoog oplopen.
In Werken naar vermogen worden de huidige Wsw, Wajong en Bijstand gebundeld. De wet moet in 2013 ingaan. Cedris is in principe positief over het wetsvoorstel, maar maakt zich grote zorgen over de financiele randvoorwaarden, waardoor te veel mensen aan de kant dreigen te komen staan.
Op de korte termijn is er door de bezuinigingen te weinig geld om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Cedris vraagt daarom aan het kabinet om in de eerste jaren een investering te doen van 230 miljoen euro per jaar. Hiermee kunnen deze kabinetsperiode 125.000 mensen extra aan de slag worden geholpen. Omdat hierdoor op de uitkeringen wordt bespaard, gaat het netto om een investering van 115 miljoen euro per jaar. Dit sluit aan bij het bedrag van jaarlijks 100 miljoen, dat minister Donner van Binnenlandse Zaken al extra had gereserveerd voor de uitvoering van de wet. Cedris roept het kabinet daarom op dit geld per direct beschikbaar te stellen om meer mensen aan de slag te kunnen helpen.

Het financiele tekort in de overgangstermijn ontstaat doordat op de korte termijn het grootste deel van het budget opgaat aan loonkosten. Het kabinet garandeert namelijk de rechten van de huidige groep Wsw’ers . Dat betekent dat zij hun cao behouden, met een gemiddeld loon van 120% van het wettelijk minimumloon, plus goede pensioenvoorzieningen.
Cedris-voorzitter Iris van Bennekom: “Uit berekeningen van Cedris blijkt dat in 2015 80% van het totale budget opgaat aan loonkosten voor de huidige groep van 100.000 mensen. Dit gaat ten koste van de begeleiding en scholing van de groep van 400.000 mensen die straks gaan vallen onder Werken naar vermogen. Zij dreigen aan de kant te komen staan.” De huidige groep Wsw’ers stroomt alleen weer uit de regeling door natuurlijk verloop. Dat zal heel geleidelijk gaan, waardoor ook de hoge kosten slechts langzaam afnemen. Het probleem speelt extra sterk in regio’s met veel Wsw’ers, zoals in Limburg en in het noorden van het land.

Ook de commissie-Westerlaken heeft dit probleem naar voren gebracht en stelde dat de overgang naar Werken naar vermogen in deze context “welhaast onmogelijk” is. Van Bennekom: “Wij steunen het uitgangspunt van de wet om zoveel mogelijk mensen bij een gewone werkgever aan de slag te helpen. Maar volgens de huidige plannen zullen niet méér, maar juist minder mensen aan het werk kunnen worden geholpen.”

Volgens Werken naar vermogen blijft er een aparte regeling voor beschut werk bestaan. Gemeenten zullen echter structureel verlies leiden op het beschut werk, waardoor het voor hen onaantrekkelijk wordt dit te organiseren. Tegelijkertijd wordt beschut werk voor de mensen om wie het gaat juist heel aantrekkelijk, omdat het kabinet wil dat ook voor de nieuwe regeling voor beschut werk een cao gaat gelden. Dat betekent dat beschut werk betere arbeidsvoorwaarden kent dan de regeling Werken naar vermogen. Beschut werk krijgt daardoor een sterk aanzuigende werking.
Door deze aanzuigende werking en de te verwachten beperkte beschikbaarheid van beschut werk, zal de wachtlijst hoog oplopen. Cedris heeft berekend dat het bovendien zeker vijf jaar duurt voordat de 20.000 mensen die nu op de wachtlijst staan, een plek hebben gekregen. Daarna is er dus pas weer ruimte voor nieuwe mensen op de wachtlijst. Dit probleem speelt in nog sterkere mate in regio’s met relatief lange wachtlijsten.
Het is daarom van groot belang de kosten voor beschut werk in de hand te houden en daarmee de beschikbaarheid van beschut werk te garanderen voor mensen die op die plekken zijn aangewezen. Cedris pleit ervoor – net als de commissie Westerlaken – dat de mensen die straks in beschut werk terechtkomen niet onder een cao gaan vallen. Zij zouden moeten instromen onder dezelfde voorwaarden als de regeling voor Werken naar vermogen. Hetzelfde geldt voor de mensen die nu op de wachtlijst staan.
Cedris-voorzitter Iris van Bennekom: “De door ons voorgestelde aanpassingen, maken het voor gemeenten aantrekkelijk om beschut werk in stand te houden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat vergroot de kans dat deze kwetsbare groep daadwerkelijk aan het werk gaat komen”

Bron: ANP Perssupport