Taskforce Life Sciences Park Oss verheugd over akkoord van de Gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant

0
265

Unanieme instemming toont brede steun
De Taskforce Life Sciences Park reageert verheugd op de steun van de regionale overheden voor het oprichten van een science park in Oss. Op donderdag 8 december stemde de Gemeenteraad van Oss unaniem voor een voorstel van het College van B & W om 4,6 miljoen euro te steken in de realisatie van het park. Vervolgens ging ook de Provinciale Staten van Noord-Brabant op vrijdag 9 december unaniem akkoord met een investering van 10,8 miljoen euro.

“Het is fantastisch om te zien dat de voorbereidingen door alle betrokken partijen omgezet worden in hele concrete toezeggingen”, aldus een gezamenlijke reactie van de Taskforce-leden. In totaal zal een investering nodig zijn van 66 miljoen euro om het park van start te laten gaan. Voorzien wordt dat de helft van dit bedrag door het farmaceutische bedrijf MSD zal komen en de andere helft van de overige deelnemende partijen in de Taskforce. De bijdrage van het rijk bedraagt 4,6 miljoen euro.

 

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MSD, de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

In het park kunnen startende en bestaande ondernemers toegang krijgen tot unieke faciliteiten. Het park wordt een ecosysteem waar onder andere gebouwen met verschillende laboratoriumruimten en state-of-the-art onderzoeksapparatuur beschikbaar komen, zoals chemische, biologische en analytische laboratoria en een ultra high-throughput screening faciliteit. Hierdoor wordt kennis en innovatie in Nederland behouden en wordt werkgelegenheid in Oss en omgeving gecreeerd.

 

 

Over de Taskforce ‘Life Sciences Park Oss’’

De Taskforce is opgericht om vorm, inhoud en richting te geven aan de inventarisatie van de mogelijkheden voor een ‘Life Sciences Park Oss’. De leden van de Taskforce sturen een projectteam en werkgroepen aan en nemen besluiten om de inventarisatie te voltooien. Het is een initiatief van het lokale bestuur van MSD in Nederland.

 

De leden van de Taskforce zijn:

 

  • Bert Pauli (voorzitter) – Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur, Provincie Noord-Brabant (VVD)
  • Hans Kortlever – Senior Vice-President en Regionaal Directeur voor Midden-Europa, MSD
  • Hugo Hurts – Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, Ministerie  Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Guido Landheer –Directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Jan van Loon – Wethouder Gemeente Oss; Portefeuille: Economie, Cultuur en Financien
  • Benno van Dongen – Partner, Roland Berger Strategy Consultants
  • Jan Pelle – Directeur N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)