“Effects of Air Pollution on Haemostasis and Atherosclerosis’

Luchtvervuiling is onderdeel van het stadsleven en bestaat uit kleine deeltjes (particulate matter; PM) van verschillende afmetingen en gassen. Er wordt een verband verondersteld tussen PM en hart- en vaatziekten zoals trombose en arteriosclerose, maar het onderliggende mechanisme is nooit volledig begrepen. Trombose ontstaat door een onbalans in het bloedstollingsysteem.

Dit proefschrift toont stollingseffecten van PM en gassen aan op basis van uitvoerige experimentele onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op de twee belangrijkste pathways van bloedstolling; de weefselfactor-afhankelijke en vooral de factor XII-afhankelijke pathway. Vanuit cardiovasculair perspectief zijn de effecten vergeleken van biodieseluitstoot als alternatieve brandstof voor het verloop van arteriosclerose. De naam biodiesel is misleidend, gezien de schadelijke vasculaire effecten

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.