2012 Implementatie kernset e-Overdracht

Softwareleveranciers gaan de door V&VN en Nictiz ontwikkelde kernset ‘e-Overdracht’ opnemen in hun producten. Dat is het resultaat van gesprekken die in 2011 gevoerd zijn. De kernset is verder gespecificeerd, gecodeerd en vertaald in een berichtenstandaard. Daardoor kan uitwisseling via verschillende zorginfrastructuren gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit nieuwe product van de kernset in februari beschikbaar is voor de markt.

Uitwisseling informatie
De kernset ‘e-Overdracht’ bevat zorginhoudelijke gegevens voor het uitwisselen van informatie tussen verpleegkundigen en verzorgenden in de zorgketen. De kernset heeft als doel de kwaliteit en continuïteit van de verpleegkundige zorg tussen organisaties te verbeteren. Door het elektronisch uitwisselen van gegevens wordt de efficientie van de overdracht verbeterd. De kernset is gerealiseerd door een expertgroep van verpleegkundigen en V&VN, Nictiz en Actiz.

Lees meer over e-Overdracht en over de implementatie van de kernset
Meer informatie over het project: Erna Vreeke, projectadviseur e-Care V&VN (e.vreeke@planet.nl) en Henk Hutink, programmamanager e-Care en Eenheid van Taal bij Nictiz (hutink@nictiz.nl).