Ketenzorg maakt zorg doelmatiger In Europa

0
2719

Op donderdag 29 en vrijdag 30 maart  2012 komen vele beleidsmakers, programmaleiders en onderzoekers op het terrein van ketenzorg bijeen in San Marino. Zij informeren elkaar over doelmatigheid bevordering door middel van geïntegreerde zorg. Zij komen vooral uit Europese landen maar ook uit Maleisie, Australie, USA en Canada. Het congres vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het International Network of Integrated Care (INIC), dat ook het tijdschrift International Journal of Integrated Care (IJIC) uitgeeft (zie www.ijic.org) . In San Marino (gelegen nabij Bologna en Rimini) staat de samenwerking op lokaal niveau tussen zorg en  dienstverlening centraal, ofwel tussen local health services en local social services. Die samenwerking krijgt een andere invulling voor de jeugd, dan voor chronische zieken, terwijl bij dementerende weer andere organisatievormen optreden. Maar steeds gaat het erom de doelmatigheid te bevorderen. Kunnen dezelfde aantallen zorgprofessionals meer clienten bedienen dankzij integratie? Het congres is zo opgezet dat wie geïnteresseerd is in lokale samenwerking bij slechts één doelgroep steeds workshops op zijn eigen terrein kan volgen. Het aantal verzoeken om een presentatie te mogen houden was bij dit congres hoger dan gebruikelijk. Dat duidt op een grote interesse in het onderwerp. Wil jij je kennis opfrissen? Wil jij uptodate in Nederland je werk doen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl en klik door op ‘internationaal’ en op ‘programma’. Bekijk het nu volledige programma en meld je aan. Je kunt ook een mail sturen naar  congresorganisator Clarine Sies op C.P.Sies@umcutrecht.nl