Website Zorgzwaarte-pakket.nl vernieuwd

Wie langdurige zorg nodig heeft, kan een beroep doen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Dat kan zijn voor zorg thuis, voor een dagactiviteit of voor ‘zorg met verblijf’. Onder zorg met verblijf valt bijvoorbeeld de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Als ‘zorg met verblijf’ het best bij u past, hebt u te maken met zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Wat dat zijn, en wat de u ermee kunt doen, daarover gaat de site Zorgzwaarte-pakket.nl

De site is zojuist helemaal vernieuwd. Er staat informatie op over wat zorgzwaartepakketten zijn. Brochures en wegwijzers die u kunnen helpen bij het invullen van het zorg- of leefplan. Ook staan er praktijkvoorbeelden op. Wat kunnen verschillende zorgaanbieders bieden voor een zorgzwaartepakket.

Binnenkort kunt u op de site ook de ervaringen van mensen terugzien en -horen. Mensen vertellen dan namelijk hun ervaringen op film. Dat spreekt nog meer aan en maakt zaken duidelijker. Dus houd de site Zorgzwaarte-pakket.nl goed in de gaten!

Attentie Zorgaanbieders!
Ook voor zorgaanbieders biedt de site veel informatie. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te werken aan het samenstellen van een overzicht van praktijkvoorbeelden. Er wordt gezocht naar zorgaanbieders uit de sectoren V&V, langdurige ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg. Kijk voor meer info op de site van de NPCF.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner verwijst in haar laatste Voortgangsrapportage Zorgzwaartebekostiging uitgebreid naar de site als onderdeel van het project ZZP’s in de praktijk.