Nieuwbouw op Avantis van de baan

Array

Gezamenlijk persbericht van Maastricht UMC + en Universitätsklinikum Aachen
De bouw van een cardiovasculair centrum (CVC) op het grensoverschrijdende industrieterrein Avantis aan de Duits-Nederlandse grens is van de baan. Tot dit besluit zijn de raden van bestuur van het Maastricht UMC+ en het Universitätsklinikum Aachen (UKA) donderdag eensgezind gekomen.

De optie van bouw van een gezamenlijke nieuwe kliniek op Avantis is uitgebreid bestudeerd en geanalyseerd. Als gevolg van de toenemende financiele druk op de gezondheidszorg in Nederland en Duitsland en door de onzekerheid rond toekomstige politieke besluitvorming zowel in de Nederlandse als in de Duitse gezondheidszorg, geven beide partners op dit moment prioriteit aan het veiligstellen van de economische stabiliteit van beide organisaties. Een investering in nieuwbouw zou onder deze omstandigheden voor vele jaren een aanzienlijk investeringsrisico betekenen. Dit risico willen partijen nu niet nemen.

In plaats daarvan kiezen de besturen ervoor om te investeren in het uitbouwen en intensiveren van de reeds bestaande succesvolle samenwerking tussen de beide universitaire centra. Daartoe behoort ook de ontwikkeling van een alternatief model voor een gemeenschappelijk cardiovasculair center of excellence.
Beide partners blijven ervan overtuigd dat grensoverschrijdende samenwerking de beste manier is om te reageren op de veranderende behoeften van en ontwikkelingen in de Euregionale gezondheidsmarkt.

 

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen