Tamara Schalken wint Nightingale 2011

Op 12 januari 2012 is voor de vijfde keer de Nightingale prijs uitgereikt aan de meest patientvriendelijke medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tamara Schalken won de prijs omdat zij een inspirerende verpleegkundige is die zich zowel op haar eigen afdeling als in de gehele organisatie met succes inzet voor het verbeteren van de verpleegkundige zorg. Naast VVV bonnen en een kunstwerk ontvangt de winnares € 5000 om in te zetten in het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg op haar eigen afdeling.

Op initiatief van de Clientenraad looft het Jeroen Bosch Ziekenhuis jaarlijks een prijs uit voor de meest patientvriendelijke medewerker. Op 23  december jl. zijn de drie genomineerden voor deze prijs bekend gemaakt. In alfabetische volgorde waren dit: Thea Laghuwitz, vaatverpleegkundige chirurgie,  Tamara Schalken, verpleegkundig coördinator neurologie  en Thea van de Ven, pre- en postanalyse medewerker. Tijdens een ceremonie voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie reikte Betsie van der Sloot, juryvoorzitter en voorzitter van de Clientenraad, de prijs uit aan Tamara Schalken. Mevrouw Van der Sloot werd daarbij geassisteerd door de look-alike van Florence Nightingale, de verpleegkundige naar wie de prijs is vernoemd.

Uit het juryrapport
Als rode draad bij alle drie de kandidaten onderkende de jury hun mogelijkheden goed, transparant en plezierig te communiceren. Goede communicatie met patienten, hun naasten, collega’s van de eigen afdeling en andere disciplines werd in alle voordrachten als belangrijke kwaliteit  genoemd. Duidelijk is dat in het steeds meer high-tech wordende medisch beroep goede en heldere communicatie wel eens in het gedrang komt, terwijl goede communicatie door alle betrokkenen als uitermate belangrijk wordt ervaren. De door de jury genomineerde personen blonken alle drie uit in die belangrijke communicatieve vaardigheden.

 

Voorbeeldfunctie
De Nightingaleprijs gaat dit jaar naar Tamara Schalken, vanwege haar voorbeeldfunctie in het ziekenhuis.  Communicatief is mevrouw Schalken sterk, helder en duidelijk in haar uitspraken. Ze denkt mee, werkt mee, haar is nooit iets teveel. Ze zoekt altijd  de uitdaging de verpleegkundige zorg te optimaliseren. Zo heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd in het samenvoegen van twee neurologieafdelingen die mede door haar toedoen succesvol is verlopen. Ook heeft zij op de afdeling het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een kwaliteitsmuur, waar de scores van de afdeling met betrekking tot de prestatie-indicatoren zichtbaar worden gemaakt voor de patienten.

Tamara Schalken zet zich met veel enthousiasme in voor zowel de organisatie als voor het verplegend personeel en voor de patienten. Als voorzitter van de VAR (Verpleegkundige AdviesRaad) is ze het verpleegkundige gezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patient, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patientgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

 

Recente artikelen