IGZ: ambulancemeldkamer veiligheidsregio Zeeland onder verscherpt to..

Array

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 18 januari jl. de
ambulancemeldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg onder
verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding was een calamiteit in 2011 die de
inspectie heeft onderzocht. Op basis van de constateringen uit dit onderzoek
concludeert de inspectie dat de aansturing van de meldkamer onvoldoende is en
dat dit risico’s voor het kunnen leveren van verantwoorde ambulancezorg
oplevert.

Op de gecombineerde meldkamer ambulance/brandweer te Middelburg komen meldingen
binnen van alle aanvragen voor ambulancezorg. De inspectie heeft naar aanleiding van een melding over een niet ingezette zorgverlening na een 112-melding onderzoek gedaan naar de verrichtingen en organisatie van de
ambulancemeldkamer.

De inspectie benoemde op basis van haar onderzoek een aantal ernstige tekortkomingen in de aansturing en uitvoering van de meldkamperprocessen. Daardoor kwam zij tot het oordeel dat de kwaliteit van zorgverlening op de meldkamer niet of in onvoldoende mate voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen. De meldkamer voldoet niet aan de randvoorwaarden, conform wet- en regelgeving en landelijke veldnormen, om op een verantwoorde wijze ambulancezorg te organiseren.
Daarnaast constateerde de inspectie dat binnen de meldkamer er steeds wisselende vacatures zijn op cruciale functies, er onvoldoende zicht is op de kwaliteit van de triagegesprekken, de medisch manager een te beperkte inbreng heeft en het bestuur van de veiligheidsregio onvoldoende in control is.

bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen