Nederlandse neurologen pleiten voor herschrijven deel neurologisch onderzoek

Array

Nieuw instrument voor meten spierkracht
HOOFDDORP / MAASTRICHT,  19 januari 2012 – Een belangrijk deel van het neurologisch onderzoek zoals dat tot nu toe is verricht en geïnterpreteerd, moet worden herzien. Uit internationaal onderzoek onder leiding van de neurologen dr. Karin Faber van het Maastricht UMC+ en dr. Ingemar Merkies van het SpaarneZiekenhuis in Hoofddorp blijkt dat de MRC-schaal, die gehanteerd wordt voor het meten van spierkracht bij patienten, niet voldoet.


De neurologen schrijven dit in hun artikel Modifying the Medical Research Council grading system through Rasch analyses in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Brain. Op termijn zal dit moeten leiden tot nieuwe richtlijnen voor dit type onderzoek, zo bepleiten de onderzoekers.

 

Niet alleen neurologen, maar ook revalidatieartsen, orthopeden, SEH-artsen, internisten en huisartsen gebruiken de MRC (Medical Research Council)-schaal voor het meten van spierkracht, een belangrijk onderdeel van neurologisch en algemeen lichamelijk onderzoek. Deze MRC-schaal bestaat uit een score van 0 (volledige verlamde spier) tot 5 (normale kracht).

De internationale groep onderzoekers heeft met behulp van de Rasch-analyse, een specifieke statistische methode, aangetoond dat deze indeling in 5 categorieen niet voldoet. “Het blijkt dat artsen de gemeten kracht niet in de tussenliggende categorieen 2 tot en met 4 kunnen onderscheiden. Ervaring speelt hierin geen rol: zowel een jonge zaalarts als een hoogleraar scoort even goed of even slecht. Ook het soort ziekte waaraan de patient lijdt, heeft geen invloed op de uitkomsten”, aldus Faber en Merkies. Doordat het onderscheid in 5 categorieen niet werkt, kan niet goed bepaald worden wat het effect is van therapie. Daarmee heeft de MRC-schaal geen waarde waar het gaat om veranderingen in de spierkracht bij een patient te meten.

 

De onderzoekers stellen voor in de toekomst een nieuwe, op de Rasch-methode gebaseerde schaal met 4 categorieen toe te passen. Deze methode wordt al gebruikt bij het meten van andere neurologische verschijnselen zoals vermoeidheid en blijkt een nauwkeuriger meetinstrument voor het meten van spierkracht.

Voor hun onderzoek hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van de onderzoeksgegevens van verschillende belangrijke eerdere onderzoeken op het gebied van spier- en zenuwziekten (zogeheten landmark-papers), waarin in totaal spierkrachtmetingen van 1065 patienten waren opgenomen.

* Els Karla Vanhoutte, Catharina Gerritdina Faber, Sonja Ingrid van Nes, Bart Casper Jacobs, Pieter Antoon van Doorn, Rinske van Koningsveld, David Reid Cornblath, Anneke Jelly van der Kooi, Elisabeth Aviva Cats, Leonard Hendrik van den Berg, Nicolette Claudia Notermans, Willem Lodewijk van der Pol, Mieke Catharina Elisabeth Hermans, Nadine Anna Maria Elisabeth van der Beek, Kenneth Craig Gorson, Marijke Eurelings, Jeroen Engelsman, Hendrik Boot, Ronaldus Jacobus Meijer, Giuseppe Lauria, Alan Tennant en Ingemar Sergio José Merkies – Modifying the Medical Research Council grading system through Rasch analyses.
In: Brain. 2011 December 20 (  http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/19/brain.awr318.full )

Bron: Gezamenlijk persbericht Maastricht UMC+ en SpaarneZiekenhuis

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen