Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Richtlijnen voor afstemmen van reumazorg

Nog geen Europese uniformiteit en standaardisering in de rol van reumaverpleegkundigen Reuma is een chronische aandoening  waarbij een  individueel, op maat gesneden pakket aan zorg en behandeling nodig is. Yvonne van Eijk promoveerde op onderzoek naar verbeteren van zorg voor reumapatiënten.  Gespecialiseerde verpleegkundigen hebben een belangrijke en centrale rol bij het bij de zorg en […]

Lees Meer

Aanzienlijk vaker astma na vroeggeboorte dan gedacht

Wereldwijde studie naar ontwikkeling van astma bij anderhalf miljoen kinderen Onderzoek bij anderhalf miljoen kinderen toont aan dat baby’s die te vroeg geboren zijn, als kind vaker astma ontwikkelen dan baby’s die op tijd worden geboren. Baby’s die meer dan twee maanden te vroeg werden geboren hadden zelfs drie keer zoveel risico als op tijd […]

Lees Meer