Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Singaporese handelsdelegatie bezoekt Maastricht UMC+

Op maandag 25 november, bracht een handelsdelegatie uit Singapore, bestaande uit een dertigtal afgevaardigden van voornamelijk  medische technologische bedrijven, een werkbezoek aan Maastricht UMC+. Doel van het bezoek is onder andere om mogelijkheden te bespreken om via de Maastricht UMC Holding een afzetmarkt te creëren voor biomedische producten uit Singapore. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor […]

Lees Meer

Meer maatwerk nodig bij testen van foetus

Proefschrift over ethische vragen rond prenatale screening Prenatale screening, het onderzoeken van de foetus op afwijkingen, zou een meer individueel karakter moeten krijgen dan het huidige standaardaanbod toelaat. Dat stelt Maastricht UMC+ onderzoeker Antina de Jong, die op 7 november promoveert op haar onderzoek naar morele vragen rond prenatale screening. “Het doel van prenatale screening […]

Lees Meer