Singaporese handelsdelegatie bezoekt Maastricht UMC+

Op maandag 25 november, bracht een handelsdelegatie uit Singapore, bestaande uit een dertigtal afgevaardigden van voornamelijk  medische technologische bedrijven, een werkbezoek aan Maastricht UMC+. Doel van het bezoek is onder andere om mogelijkheden te bespreken om via de Maastricht UMC Holding een afzetmarkt te creëren voor biomedische producten uit Singapore. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor de gezamenlijke opzet van een onderzoekscentrum in Zuidoost Azië. Vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Maastricht, Provinciale Staten en het bankwezen, waaronder LIOF, zijn ook aanwezig tijdens het werkbezoek.

umc_maastrichtOp 13 juni 2013 ondertekenden de Maastricht UMC Holding en SPRING Singapore (het bedrijfsontwikkelingsagentschap van het Singaporese ministerie van handel en industrie) in de Aziatische metropool al een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking. Nu, eind november, wordt daar een structureel vervolg aan gegeven. Directeur van de Maastricht UMC Holding Martijn Lamberti is verheugd met de komst van de Singaporezen: “Het bezoek van de delegatie naar Maastricht geeft wel aan dat deze bedrijven waarde hechten aan de samenwerking met de Maastricht UMC Holding. We kunnen op die manier gezamenlijk verder gaan verkennen waar commerciële kansen liggen voor beiden.”

Commerciële samenwerking
Maastricht UMC Holding is de moedermaatschappij van commerciële bedrijven die voortkomen uit Maastricht UMC+. Vanwege het commerciële en wetenschappelijk netwerk dat door de jaren heen is opgebouwd is de Maastricht UMC Holding een geschikte business partner voor medisch technologische bedrijven. “Die contacten willen wij graag delen,” zegt Lamberti. “Daarmee kunnen de Singaporese bedrijven de mogelijkheden onderzoeken voor het uitbreiden van hun afzetmarkt voor biomedische producten. Daarnaast kunnen we wederzijds van elkaars onderzoek en expertise profiteren.” Ook door de mogelijke plannen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een clinical trial center voor Zuidoost Azië kunnen de banden met Singapore op onderzoeksgebied worden aangetrokken. De Maastricht UMC Holding timmert op die manier aan de internationale weg. “Wij willen ons in de toekomst verder ontwikkelen in het vermarkten van biomedische innovaties. Daar kan deze internationale samenwerking prima aan bijdragen,”  besluit Lamberti.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen