Kleinschaliger medisch onderwijs stimuleert het leerproces

Array

Experiment met subjaargroepen bevordert samenwerking tussen studenten
Het onderverdelen van geneeskundestudenten in zogenoemde subjaargroepen bevordert het leerproces en verbetert onder andere sociale contacten tussen studenten. Dat concluderen onderzoekers van Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht die het systeem van groepsleren onder de loep namen. “We moeten terug naar echt kleinschalig onderwijs om studenten effectiever gebruik te laten maken van het onderwijssysteem. Zo leren toekomstige medici beter samenwerken,” zegt hoofdonderzoekster Juliette Hommes.

studie leren studeren kennisMedische opleidingen hebben vaak te kampen met grote aantallen studenten. Overvolle collegezalen met meer dan 300 medici in de dop zijn dan ook niet ongebruikelijk. In Maastricht wordt al geruime tijd de methode van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) toegepast. Daarbij worden alle studenten in kleine tutorgroepen van ongeveer tien studenten onderverdeeld om een aantal weken projectmatig aan een probleem te werken. Na het project wordt de samenstelling van een groep willekeurig herverdeeld. Maar het kan volgens de onderzoekers dus nog effectiever door studenten niet willekeurig vanuit de hele jaargroep in een onderwijsgroep in te delen, maar vanuit zogenoemde subjaargroepen.

Effect
Voor het onderzoek werden 320 eerstejaars geneeskundestudenten in de Bachelor-fase verdeeld over verschillende groepen. Zo ontstonden twee kleinere subjaargroepen van ieder 50 studenten en één grote groep van 200 studenten. Deze werden vervolgens over de kleinere tutorgroepen verdeeld. Studenten die zich in één van de subjaargroepen bevonden bleken op diverse fronten aanmerkelijk beter te scoren dan studenten in de grote groep.

Stimuleren van samenwerking
“Het is met name belangrijk dat medici in opleiding leren samenwerken,” zegt Hommes.”En dat blijkt beter te gaan door de onderverdeling in subjaargroepen. Studenten kennen elkaar beter en weten ook precies wat ze aan elkaar hebben.” Deze studentengaven bijvoorbeeld aan beter te kunnen samenwerken met elkaar, doordat onder andere sociale contacten beter waren. Zo ontstond er meer interactie tussen studenten en werd ook het onderlinge vertrouwen sterker. “Het invoeren van het systeem van subjaargroepen binnen geneeskunde opleidingen verbetert dan ook het leerproces,” concludeert Hommes.”Het is heel goed denkbaar dat andere opleidingen met grote aantallen studenten binnen andere faculteiten ook gebaat zijn bij het onderverdelen in subjaargroepen.”

De onderzoekers publiceren hun resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen