Cliënt vindt zijn weg naar GGZ, omzet stijgt fors

Array

Veel nieuwe aanbieders in curatieve GGZ
De vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft groeien. In 2009 steeg het aantal clienten met bijna 9% ten opzichte van 2008. Er zijn ook veel nieuwe zorgaanbieders in de curatieve GGZ. Die nieuwe toetreders leveren vaak extramurale zorg, extramuralisering is een belangrijke trend in de GGZ. Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat er steeds meer clienten geholpen kunnen worden, mede doordat er meer toetreders komen, is een goede ontwikkeling als het gaat om de toegankelijkheid van de GGZ. Dit heeft echter ook een prijs: de omzet van de curatieve GGZ stijgt, vanwege deze extra vraag. Positief is dat meer clienten extramuraal worden behandeld en minder clienten in een instelling verblijven. Clienten extramuraal behandelen is vaak goedkoper dan ze in een instelling op te nemen.

De groei van de GGZ is groter dan in andere zorgsectoren. De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de GGZ zijn daarom een belangrijk punt van aandacht voor de NZa. Zij werkt aan oplossingen om onbedoelde prikkels in de bekostiging weg te nemen. Bijvoorbeeld de oplossing om geld van de AWBZ naar de Zvw over te hevelen (de knip GGZ) en het recente advies over de Basis GGZ om zorg dicht bij huis te regelen. Ook werkt zij met de sector aan een betere tariefonderbouwing. Voor 2013 en verder heeft de NZa de minister geadviseerd over te gaan naar prestatiebekostiging met een belangrijke rol voor de zorgverzekeraar om kosten te beheersen.

Het aantal aanbieders in de curatieve GGZ steeg tussen 2008 en 2009 met bijna 400. De meeste nieuwe aanbieders zijn relatief klein en leveren vooral ambulante extramurale GGZ. In de monitor is ook aandacht voor het aanbod aan e-health in de GGZ. Daarvan zijn algemene GGZ-trajecten en verslavingszorg -voor alcohol en drugs, gokverslaving en roken- de grootste groepen. In de langdurende, AWBZ-gefinancierde, GGZ bleef het aantal aanbieders gelijk.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen