Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis

Array

Dit is een origineel bericht van Unie KBO

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor kwetsbare ouderen is het vaak extra vervelend. Kwetsbare ouderen lijden doorgaans aan meer aandoeningen tegelijkertijd en dit maakt hun situatie binnen het ziekenhuis bijzonder. Hun specifieke behoeften staan nog vaak te weinig centraal. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren. En het aantal senioren dat een beroep moet doen op ziekenhuiszorg zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat ziekenhuizen meer rekening houden met de ongemakken en beperkingen van ouderen. Op donderdag 26 januari aanstaande wordt bij de Unie KBO in ‘s-Hertogenbosch de aftrap gegeven voor het project ‘keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis’. De samenwerkende organisaties gaan de komende tijd alle 137 ziekenhuislocaties screenen op seniorvriendelijkheid. Dit gaat uiteindelijk leiden tot een officieel keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen, met als uiteindelijke doel de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Ziekenhuizen die zich nu al goed richten op kwetsbare ouderen, kunnen zich met dit keurmerk onderscheiden.

De ouderenorganisaties staan niet alleen in hun mening dat de zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen onvoldoende is. Ook de medisch specialisten binnen het KNMG geven aan dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de vergrijzing. Maar liefst 10 tot 15 procent van de oudere patienten gaat er in het ziekenhuis op achteruit in plaats van vooruit, aldus de KNMG in een rapport van april 2010.

Een vast contactpersoon en aanspreekpunt, de beschikbaarheid van een geriatrisch team, de mogelijkheid om meerdere consulten op dezelfde dag te plannen en een duidelijke bewegwijzering in het ziekenhuis. Het zijn zaken die voor kwetsbare ouderen van groot belang zijn en waar op dit moment nog te weinig oog voor is in ziekenhuizen. In een seniorvriendelijk ziekenhuis wordt rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers.

Ouderen zelf worden nadrukkelijk betrokken bij het project. De samenwerkende organisaties gaan ook zogenaamde seniorscouts opleiden, die alle ziekenhuizen in Nederland gaan bezoeken om op een aantal zichtbare punten te screenen.

Het keurmerk wordt ontwikkeld door de Unie KBO, PCOB, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), de NVOG (Nederlandse vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en onderzoeksbureau MediQuest. De eerste resultaten worden nog dit najaar verwacht.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen