Zembla over vreemdelingendetentie

johannes wier stichting
Op 20 januari j.l. besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan de situatie van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. Deze vreemdelingen hebben geen strafbaar feit gepleegd, maar voelen zich behandeld als criminelen. Zij ondervinden ernstige problemen als gevolg van gebrekkige medische zorg en slechte detentieomstandigheden.

De uitzending betrof vooral de situatie in gebouw 4 van Kamp Zeist. Het is al langer bekend dat door een falend ventilatiesysteem in gebouw 4 de opgesloten vreemdelingen ziek worden. De Inspectie voor de Sanctietoepassing, onderdeel van het ministerie van Justitie, bevestigt in ZEMBLA dat de luchtkwaliteit in het gebouw niet in orde is en dat de gedetineerden gezondheidsproblemen hebben. De Inspectie vindt dat er acuut maatregelen moeten worden genomen om de problemen aan te pakken.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat onderzoeken welke beperkingen gedetineerde vreemdelingen ervaren en hoe die zich verhouden tot hun rechten.

In Zembla kwam ook Joost den Otter, voormalig medisch adviseur van het ministerie van Justitie en lid van het Algemeen Bestuur van JWS aan het woord. Hij stelt: ‘Als de Inspectie zegt dat het erger is geworden, dan is er wat mij betreft maar één oplossing: gebouw dicht doen, totdat de luchtkwaliteit voldoet aan de eisen die we daarover hebben afgesproken.’