Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

0
175

Centrum Maliebaan, instelling voor verslavingspsychiatrie, beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie dankzij de Business Intelligence software van Inforay.

Leen Rasser, manager bedrijfsvoering:

“Inforay heeft gezorgd voor een grote efficiency winst binnen het administratieve proces doordat informatie op een eenduidige en consistente manier ter beschikking wordt gesteld. Hierdoor kan de organisatie zich direct richten op de inhoud en hoeft men zich niet meer bezig te houden met het verzamelen van de informatie. De laagdrempeligheid van de Inforay Monitors geeft het management de mogelijkheid om de betrokkenheid bij en het inzicht in de bedrijfseconomische aspecten significant te vergroten.”

“De Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur hebben de Inforay Monitors met enthousiasme ontvangen en geven aan veel vertrouwen te hebben in de gegevens op basis van de consistente manier van presenteren. Behandelaren geven aan dat met Inforay nu de mogelijkheid wordt geboden om de enorme ‘schatkist’ aan gegevens uit de basisapplicaties te openen en integraal inzichtelijk te krijgen.”

“De informatie en de manier waarop deze met Inforay inzichtelijk wordt gemaakt, heeft ertoe geleid dat er een nauwere samenwerking met de gemeente in gang wordt gezet in het kader van het project ‘Effectieve bezuinigingen’. De wethouder is onder de indruk van de manier waarop Centrum Maliebaan nu met behulp van Inforay omgaat met de informatievoorziening en de mogelijkheden die dit geeft voor snelle en adequate sturing.”

Johan Hidding, controller:

“Inforay maakt het mogelijk om informatie uit verschillende systemen te koppelen waardoor een optimale sturing mogelijk is op omzet ten opzichte van geleverde productie. Dit wordt steeds belangrijker in de zorg, net als het sturen op content en clientgegevens. Hiervoor is het van belang dat het beheer van de data goed is ingeregeld. Inforay is hiervoor een uitgelezen toepassing die het mogelijk maakt om zowel de interne als externe verantwoording transparant en consistent te maken.”

“Inforay is breed uitgerold onder de managers die ook echt gebruik maken van de aangeboden informatie. Inforay is zo gebruikersvriendelijk dat alle managers er met een half uurtje instructie al zelfstandig mee kunnen werken, ook de personen die minder affiniteit hebben met automatisering.”

Rody van der Riet, medewerker Financien:

“Ik stond er eerst sceptisch tegenover, maar Inforay heeft de meerwaarde aangetoond van integrale informatie ten opzichte van de standaard informatie die beschikbaar is vanuit de basisapplicaties. Inforay is zeer gebruikersvriendelijk en snel te integreren in het bestaande informatieproces.”

———-

Over Centrum Maliebaan

Centrum Maliebaan (www.centrummaliebaan.nl) is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg. Centrum Maliebaan biedt zorg aan mensen die problemen hebben door gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door gokken. Het kan gaan om eigen gebruik/gokken of dat van iemand in de omgeving. Centrum Maliebaan wil als een instelling voor verslavingspsychiatrie patienten helpen door ze te behandelen met de modernste beschikbare methoden, in samenwerking met de vele instellingen waarmee onze patienten in aanraking komen, en door deze behandelingen ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de vermindering van overlast. Centrum Maliebaan heeft jaarlijks ruim 5.500 patienten en beschikt over 13 locaties in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Bilthoven en Den Dolder. Daarnaast zijn er spreekuren in diverse plaatsen in de regio Utrecht.

Over Inforay

Inforay is de snelst groeiende leverancier van Business Intelligence software voor de zorg met een groot marktaandeel in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Jeugdzorg (JZ). Inforay ondersteunt zorgorganisaties bij het verkrijgen van stuurinformatie met direct inzicht in de prestaties. Specifieke Business Intelligence producten voor de zorg zijn onder meer: de Begroting Applicatie, de Kostprijs Applicatie en de Care Dashboards gebaseerd op best practices in de zorg.