iSOFT voert UltraGenda Pro voor afsprakenplanning in bij Sehos

0
509

iSOFT, a CSC company, heeft zijn UltraGenda Pro oplossing voor ziekenhuisbrede afsprakenplanning ingevoerd op de eerste twee afdelingen van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad. Zowel de Neurologie-afdeling als de afdeling Revalidatie van het Sehos gebruiken nu de nieuwste elektronische agenda’s van iSOFT om afspraken in te boeken. Beide afdelingen gingen in een halve dag over op UltraGenda Pro.

Het St. Elisabeth Hospitaal is met ongeveer 350 bedden het grootste ziekenhuis op Curaçao, en het vervult daarnaast ook een regiofunctie voor Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden. De twee afdelingen Neurologie en Revalidatie van het Sehos samen verwerken ruim 100 afspraken per dag. UltraGenda Pro zorgt op deze afdelingen voor een optimale invulling van de agenda’s.

Bij de afdeling Revalidatie gaat het voor het merendeel om serie-afspraken voor de fysiotherapeuten van het ziekenhuis. UltraGenda Pro maakt juist ook het boeken en wijzigen van dit type afspraken gemakkelijker. Bij wijzigingen kan een hele serie afspraken voor dezelfde patiënt namelijk in één keer verplaatst worden. UltraGenda Pro voert de annuleringen automatisch uit, en het handmatig aanpassen van alle losse afspraken uit de reeks is dus niet meer nodig.

“Het personeel op de beide afdelingen is erg blij met de nieuwe oplossing. UltraGenda Pro is zeer overzichtelijk en het invoeren van de informatie gebeurt, in vergelijking met de oude oplossing, in slechts een scherm, wat het werken snel en gemakkelijk maakt,” zegt Elmer Kwidama, ICT Manager van het St. Elisabeth Hospitaal. “UltraGenda Pro gaat ons zeker helpen de efficiëntie te verhogen en de werkdruk te verlagen, en wij zetten hiermee een eerste stap in de richting van afsprakenplanning via het web.”

Het enthousiasme om met de nieuwe oplossing te gaan werken, bleek direct na de go-live die op beide afdelingen ’s nachts plaatsvond. De hele volgende dag was uitgetrokken voor training en ingebruikname op de afdelingen, maar na slechts een halve dag instructie werkte het personeel al volledig met de nieuwe oplossing. De invoering en acceptatie van UltraGenda Pro verliepen dus snel.

Een extra voordeel in de internationale setting van het Sehos bleek de meertaligheid van UltraGenda Pro. De elektronische agenda is voor individuele gebruikers onder andere ook in te stellen op Engels en Spaans, wat het gebruik voor personeelsleden uit Zuid-Amerika en de VS vergemakkelijkt.

Het doel is om UltraGenda Pro de komende tijd verder uit te rollen op de overige elf afdelingen van het St. Elisabeth Hospitaal, te beginnen met de afdeling Cardiologie.

Over UltraGenda Pro
UltraGenda Pro is de iSOFT-oplossing voor afsprakenplanning in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het is een oplossing die organisatiebreed en multidisciplinair in te zetten is. UltraGenda Pro integreert perfect met afdelingssystemen zoals een RIS, PACS of OK-systeem, maar ook met ordermanagementsystemen, EPD’s en patiëntenadministratiesystemen. Uitbreiding naar afsprakenplanning via een webportaal voor patiënten is eenvoudig. UltraGenda Pro is in productie in meer dan 100 ziekenhuizen en combinaties van instellingen in heel Europa. UltraGenda Pro is een gebruiks- en patiëntvriendelijke oplossing die zorgt voor substantiële productiviteitsverbetering en een beter werkklimaat.