TweeSteden ziekenhuis versterkt verloskundige zorg in de regio

Array

Het TweeSteden ziekenhuis en verloskundigenpraktijken werken intensief samen om de verloskundige zorg in de regio te versterken. Deze unieke samenwerking over meerdere regio’s is vandaag bekrachtigd in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten met zes verloskundigenpraktijken, De Vlinder, De Zon, Luna, Eva, Bollebuik en Waalwijk & Waspik en het TweeSteden ziekenhuis. Op korte termijn volgen andere verloskundigenpraktijken. Gynaecoloog Addy Drogtrop van het TweeSteden ziekenhuis: “Ik geloof er echt in dat we hiermee betere zorg leveren voor de (aanstaande) moeder en haar (ongeboren) kind en dat de babysterfte verder daalt.”

Gezamenlijke intake
In een gezamenlijke intake worden alle zwangere vrouwen besproken door de verloskundige en de gynaecoloog. Iedere zwangere vrouw krijgt een individueel zorgplan. Uitwisseling van gegevens en inzet van elkaars kennis en kunde zorgen ervoor dat (aanstaande) moeder en (ongeboren) kind de beste zorg op het beste moment en op de beste plaats krijgen.

Verloskunde is samenwerken
Verloskundigenpraktijken, gynaecologen van het TweeSteden ziekenhuis en Thebe | Kraamzorg vinden elkaar al langere tijd in verschillende samenwerkingsvormen ter versterking van de verloskundige keten. Zo kunnen vrouwen in kraamhotel Thebe | De Meiboom bevallen en met hun baby verblijven tijdens de kraamperiode. Een ander mooi voorbeeld is het onlangs geopende kraamcentrum Thebe | Olivijn. Dit kraamcentrum, gevestigd in het TweeSteden ziekenhuis, biedt zorg aan vrouwen en pasgeborenen die al dan niet extra zorg nodig hebben na de bevalling.

Ambitie en mogelijkheden
De betrokken partijen hebben de ambitie, voelen zich verantwoordelijk en zien mogelijkheden voor verdere verbetering van de kritische factoren: communicatie, afstemming, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Daartoe willen zij in de nabije toekomst komen tot een Transmuraal Verloskundig Centrum. Een deskundig en laagdrempelig centrum waar vrouwen terecht kunnen met vragen, voor advies en ondersteuning en tevens voor begeleiding en behandeling.

Samenwerking gynaecologen TSz en verloskundigen uit de regio

Lieke Walburg van verloskundigenpraktijk Luna en Addy Drogtrop, gynaecoloog TSz, houden een gezamenlijk intake van een zwangere.

Recente artikelen