Beantwoording Kamervragen over ouderen achter slot en grendel

Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht ‘Ouderen achter slot en grendel.

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht „Ouderen achter slot en grendel‟ .
(2012Z00441)
1
Bent u bekend met het bericht „Ouderen achter slot en grendel‟? 1)
1
Ja, ik heb het bericht gelezen.
2
Klopt het dat woonzorgcomplex De Grote Koppel de hoofdingang op slot gedaan heeft waardoor verzorgsters niet meer bij de clienten thuis kunnen komen?
2
De buitendeur van wooncomplex De Grote Koppel is 24 uur per dag gesloten. Dit was eerder al het geval voor de avond en de nacht. Omdat zich te vaak “onbevoegden” in het gebouw bevonden, heeft Woonzorg Nederland, de woningcorporatie die eigenaar is van het complex besloten om de buitendeur ook overdag op slot te doen. Dit om de veiligheid van de bewoners te garanderen.
De Grote Koppel is een wooncentrum voor 55+‟ers. Het gaat om woningen waar mensen zelfstandig wonen. De meeste bewoners zijn in staat om zelf de deur voor derden open te doen. Daar waar mensen zorg ontvangen en voor hun verzorgende niet meer zelfstandig in staat zijn de deur te openen, maken clienten afspraken met de thuiszorgorganisatie over een “sleutelbeleid”. Dit is gebruikelijk in de thuiszorg.
3
Klopt het dat de eigenaar van het pand geen sleutelkluisjes wil plaatsen, omdat dit het aangezicht van de hoofdingang zou bederven? Zo ja, deelt u de mening dat het ronduit schandalig is dat de eigenaar meer waarde hecht aan het aangezicht van zijn gebouw dan aan de gezondheid van zijn clienten?
3
Woonzorg Nederland geeft aan dat de veiligheid van de bewoners de belangrijkste reden is dat geen sleutelkluisjes buiten de hoofdingang van het pand De Grote Koppel worden geplaatst. De organisatie meent ook dat kluisjes de gevel niet verfraaien, maar dat dit niet van doorslaggevend belang is bij de afweging omtrent het al dan niet plaatsen van de kluisjes. Ik sluit mij aan bij het standpunt, dat als eerste de veiligheid van de bewoners gegarandeerd moet worden.
4
Deelt u de mening dat deze clienten te allen tijde bereikt moeten kunnen worden door de verzorgsters? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat dit direct weer mogelijk wordt?
4
Ja die mening deel ik. Als mensen thuiszorg nodig hebben, is het uiteraard van belang dat de verzorgenden binnen kunnen komen. De Grote Koppel is een
Pagina 3 van 3
wooncentrum voor 55+‟ers. Het gaat om woningen waar mensen zelfstandig wonen. De meeste bewoners zijn in staat om zelf de deur voor derden open te doen. Daar waar mensen zorg ontvangen en voor hun verzorgende niet meer zelfstandig in staat zijn de deur te openen, maken clienten afspraken met de thuiszorgorganisatie over een “sleutelbeleid”. Dit is gebruikelijk in de thuiszorg.
Er is in dezen ook geen verschil met andere zelfstandig thuiswonende ouderen. 5
Gaat u actie ondernemen tegen de kille eigenaar die dit op zijn geweten heeft? Zo ja, hoe gaat die actie eruitzien? Zo nee, waarom niet?
5
Gegeven de bovenstaande antwoorden vind ik het niet nodig om actie te ondernemen in deze situatie.
1) De Telegraaf, vrijdag 13 januari 2012