Grote subsidie van Hersenstichting

De Hersenstichting stelt 600.000 euro beschikbaar voor een onderzoeksprogramma op het gebied van traumatisch hersenletsel. De subsidie is toegekend aan een samenwerkingsverband van het UMCG, het UMC St Radboud, het VUmc en het St. Elizabethziekenhuis in Tilburg. De betrokken onderzoeker bij het UMC St Radboud is dr. Pieter Vos van de afdeling Neurologie.

Het onderzoeksprogramma wil ophelderen welke de rol de hersenen spelen in het aanpassend vermogen van mensen met klachten na licht tot middelzwaar traumatisch hersenletsel. De onderzoekers gaan het verloop van de klachten bij een grote groep patienten inventariseren. Tegelijkertijd gaan ze de effectiviteit onderzoeken van een gedragstherapeutische behandeling op het aanpassend vermogen.

Prefrontale cortex
Met f-MRI- en MRI-studies worden de veranderingen in het functioneren van de prefrontale cortex in kaart gebracht. Dit deel van de hersenen reguleert het aanpassend vermogen van patienten. Het uiteindelijke doel is om met behulp van de opgedane kennis en de resultaten van de therapie de uitkomst en de kans op werkhervatting voor de patienten te verbeteren.

Niet eerder werd subsidie verleend aan een dergelijk omvangrijk onderzoeksprogramma naar de gevolgen en behandeling van traumatisch hersenletsel. Het project gaat naar verwachting in het najaar van start.