Eén meldkamerorganisatie voor hulpdiensten

Array

Er komt één nieuwe meldkamerorganisatie die verantwoordelijk wordt voor de meldkamers in Nederland. Dat staat in een brief die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) namens het kabinet vandaag aande Tweede Kamerheeft gestuurd. Het aantal locaties van de meldkamers gaat terug van 25 naar10. In2015 zijn de bestaande meldkamers opgeschaald naar tien locaties.

Bellers van het alarmnummer 112 moeten snel, eenduidig en adequaat worden geholpen met zo min mogelijk doorschakelingen. Het moet niet uitmaken of je belt vanuit Groningen of vanuit Maastricht. De huidige inrichting van de meldkamers komt daar nu onvoldoende aan tegemoet en brengt hoge kosten met zich mee. De huidige meldkamers zijn versnipperd georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, organisatie en beheer.

Hierdoor is er een gebrek aan samenwerking tussen meldkamers en een gebrek aan landelijke coördinatie. De verantwoordelijkheid voor instandhouding van de meldkamers is nu neergelegd bij de besturen van de veiligheidsregio’s. Het beheer van de nieuwe, landelijke meldkamerorganisatie gaat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen. Door de komst van één landelijke organisatie werken de meldkamers straks overal op dezelfde manier

Deze meldkamer van de toekomst gaat voorzien in:

  • kwaliteitsverbetering van de meldkamers door standaardisering en landelijke coördinatie;
  • een infrastructuur die kan inspelen op nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • landelijk beheer van de meldkamers (huisvesting, ict, personeel) onder één organisatie (Veiligheid en Justitie);
  • een nieuwe werkwijze die ertoe moet leiden dat op termijn de burger zoveel mogelijk in het eerste contact wordt geholpen door een      multidisciplinaire centralist. De afhandeling van meer ingewikkelde hulpvragen en de inzet van de hulpdiensten blijft wel een zaak van de politie, brandweer, Koninklijke marechaussee en ambulance.
  • Bij een piekbelasting (bijvoorbeeld door een ramp of crisis) kunnen meldkamers flexibel het werk van elkaar overnemen.
  • In het regeerakkoord was sprake van een meldkamerorganisatie met drie locaties. Na onafhankelijk onderzoek en consultatie met de betrokken organisaties (Veiligheidsberaad, Ambulancezorg Nederland, Politie, Brandweer, de Koninklijke marechaussee en de GHOR) is gebleken dat het beter is te kiezen voor een model met tien meldkamers. Tien meldkamers leidt tot betere dienstverlening aan burger en hulpverlening. De centralist kan op basis van kennis over het gebied en de bewoners een goede inschatting maken van de urgentie en de benodigde inzet. Daarnaast blijken de transitiekosten bij drie locaties hoger te liggen dan bij tien. Met tien locaties is het mogelijk om de bezuiniging te realiseren binnen de afgesproken tijd én de gestelde kwaliteitseisen.
Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen