Verpleegkundig specialist mag dbc openen, belemmering bij zorgverzek..

Verpleegkundig specialisten in de ggz mogen vanaf dit jaar taken van de psychiater overnemen, zoals het voorschrijven van medicijnen. Ook mogen ze zelfstandig een dbc openen. Zorgverzekeraars zijn hier echter tegen. V&VN is druk bezig om hierin verandering te brengen.

Vanaf 1 januari 2012 zijn de wettelijke bevoegdheden van verpleegkundig specialisten en physician assistants uitgebreid. Zij mogen nu een diagnose stellen, een behandelplan opstellen en medicijnen voorschrijven.

Voorheen was dat voorbehouden aan artsen en psychologen, al mogen de laatsten geen medicijnen voorschrijven. “Wettelijk mogen verpleegkundig specialisten in de ggz nu een dbc openen”, zegt Ben Lijten, vicevoorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten, maar in de praktijk gebeurt dit nog niet. Dat komt omdat de zorgverzekeraars alleen dbc’s willen vergoeden die zijn geopend door een
(klinisch)psycholoog of psychiater. Wij zijn als beroepsvereniging druk bezig om hier verandering in te krijgen.

Voorbehouden handelingen
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft op verzoek van minister Schippers (VWS) in kaart gebracht welke financiele belemmeringen deze verandering in het takenpakket met zich mee brengt. In het Advies Taakherschikking stond aanvankelijk dat alleen physician assistants zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen mogen verrichten. In een aanvulling op dit advies laat de NZa nu weten dat dit ook geldt voor verpleegkundig specialisten. In diezelfde aanpassing staat dat verpleegkundig specialisten als hoofdbehandelaar dbc’s mogen openen, echter alleen binnen hun eigen specialisme. “Als de minister ons advies overneemt, moet worden gekeken welke verpleegkundig specialist welke dbc mag openen”, zegt een woordvoerder van de NZa.

Uitbreiden of inperken
Zorgverzekeraars Nederland(ZN) liet eerder aan de Nza weten dat ze beducht is
voor de kwaliteit van de zorg als lager gekwalificeerd personeel tegen lagere kosten deze handelingen mag uitvoeren. De zorgverzekeraars willen vanuit kwaliteitsoverwegingen de groep behandelaren in de ggz die dbc’s mag openen liever inperken dan uitbreiden.

Medicijnen voorschrijven
In de geestelijke gezondheidszorg werken slechts enkele tientallen physician assistants, maar er zijn inmiddels bijna driehonderd verpleegkundig specialisten. ?Zij zijn nu bevoegd om medicijnen voor te schrijven’, zegt Lijten van V&VN. ?Maar’, zo voegt hij er aan toe, ?ze zijn nog niet bekwaam’. Behandelaars zijn zelf verantwoordelijk voor hun bekwaamheid, die ze door scholing op peil moeten brengen en houden. Lijten vindt het een goede ontwikkeling dat verpleegkundig specialisten in de ggz medicijnen mogen gaan
voorschrijven. ‘Ze hebben meer tijd dan een arts en kunnen daardoor meerinformatie geven over de medicijnen. Dat kan de therapietrouw verhogen.’

* De V&VN Academie biedt de scholing Voorschrijven als verpleegkundig
specialist’.
* Verpleegkundig specialist stelt wel diagnose

bron: V&VN