Concentratie klinische longgeneeskunde in ZGT Almelo

Met ingang van 1 maart 2012 concentreert ZGT de klinische longgeneeskunde in Almelo. Voor de poliklinische zorg, dus voor een polikliniekbezoek aan de longarts, een longfunctieonderzoeken voor andere poliklinische behandelingen, kunnen de patienten op beide locaties terecht. Voor een ziekenhuisopname kunnen longpatienten vanaf 1 maart terecht in ZGT Almelo.

Door deze concentratie ontstaat één gespecialiseerd team van longverpleegkundigen. Met deze concentratie sluit ZGT aan bij de landelijke ontwikkelingen. “De overheid legt meer en meer financiele maatregelen op en stelt steeds hogere kwaliteitseisen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om efficient te werken. We denken dat we met deze concentratie nog beter kwalitatief hoogwaardige patientenzorg voor longgeneeskunde in de regio kunnen leveren.”
Locaties
Eerder werden de bariatrische chirurgie en de klinische orthopedie ondergebracht in ZGT Hengelo en de klinische neurologie in ZGT Almelo. Het ZGT schrijft: “We stellen ons daarbij steeds de vraag welke zorg we in dit kader op beide of beter op één van beide locaties kunnen aanbieden. Grondregel is dat de patient voor de eerste hulpvraag, dus voor polikliniekbezoek, op beide locaties terecht kan. Voor de klinische zorg betekent dit, dat deze steeds meer op een van beide locaties wordt geconcentreerd.”

 Bron: Zorgvisie & ZGT

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen