Geen grote veranderingen toelating Geneeskunde

De toelatingsprocedure voor de geneeskundeopleiding wordt aangepast. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Schippers van VWS en staatssecretaris Zijlstra van OCW aan de Tweede Kamer om de loting voor de geneeskundeopleiding helemaal af te schaffen en te vervangen door decentrale selectie. In de berichtgeving in de media lijkt het alsof al vanaf het komende studiejaar de loting is afgeschaft. Maar dat klopt niet.

Voor 2012-2013 nog geen grote veranderingen in toelating voor geneeskunde
De afspraken met betrekking tot de toelating voor het studiejaar 2012-2013 zijn vorig jaar vastgelegd en kunnen niet zomaar veranderd worden.

Numerus fixus/zij-instroom
Sinds jaar en dag spreken de overheid en de instellingen ieder jaar af hoeveel eerstejaars geneeskunde er per instelling kunnen worden toegelaten, de zogenaamde numerus fixus. Dit gaat veranderen. Voortaan staat de overheid borg voor de bekostiging van een bepaald aantal plaatsen; de instellingen zijn vrij om meer studenten aan te nemen. Aangenomen mag worden dat in de praktijk de instroom beperkt blijft tot het aantal door de overheid bekostigde plaatsen. Er blijft dus sprake van een capaciteitsbeperking voor geneeskunde.

De bewindslieden hebben met de instellingen afgesproken dat er voor het studiejaar 2012-2013 200 extra studenten via zij-instroom in de hogere jaren van de geneeskundeopleiding worden toegelaten. De totale door de overheid bekostigde opleidingscapaciteit stijgt hiermee van 2850 naar 3050 plaatsen.

Decentrale selectie
In het voorstel wordt uitdrukkelijk gesteld dat ‘op termijn’ de loting helemaal wordt afgeschaft. Wat ‘op termijn   betekent is nog niet geheel duidelijk. Als de overheid het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (Numerus fixus geneeskunde, loslaten of vasthouden, januari 2010) volgt, dan geldt een overgangsperiode van vijf jaar.

Het is de bedoeling dat nog dit jaar een voorstel tot wijziging van de wet naar de Tweede Kamer gaat met daarin een bepaling dat de loting wordt afgeschaft en dat bij KB wordt besloten wanneer dat ingaat. Over die ingangsdatum zal overleg tussen OCW en de instellingen plaatsvinden. De brief van VWS en OCW aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Informatie
Bij de acht afzonderlijke umc?s kunt u terecht voor informatie over de geneeskundeopleiding (hier over die in Maastricht) en, waar van toepassing, over de selectieprocedure en -criteria van het betreffende umc.