Studies bewijzen meerwaarde 3D-echografie bij borstkankeronderzoek

Array

3D-echografie geeft nagenoeg even vaak als een MRI-scan correct aan of er sprake is van een tumor in de borst. Ook wordt er minder vaak iets opgemerkt, wat later loos alarm blijkt te zijn. Bredere toepassing van de Siemens 3D-echografie kan het aantal onnodige puncties verminderen en onnodige onrust bij vrouwen voorkomen. Dit blijkt uit enkele studies die radioloog Matthieu Rutten en arts-assistent in opleiding Mathijn de Jong in het Jeroen Bosch Ziekenhuis uitvoerden.

Dr. Rutten presenteert vandaag de resultaten van zijn onderzoeken op  het Europese Radiologie Congres in Wenen. Hij zal zijn collega’s aanraden om de relatief goedkope 3D-echografieapparatuur te gaan gebruiken, omdat dat kan leiden tot   kwaliteitsverbetering  en kostenbesparing in de borstkankerzorg.

“Jaarlijks wordt bij 13.000 vrouwen in Nederland de diagnose borstkanker gesteld. Daarvan overlijden 3500 vrouwen. Dat betekent dat er nog veel te verbeteren valt,” aldus Matthieu Rutten. Hij zag als eerste de mogelijkheden van 3D-echografie. Borstafwijkingen worden daarbij minder makkelijk over het hoofd gezien, doordat drie automatische vervaardigde scans elke centimeter van de borst afbeelden. Radiologisch laboranten voeren het onderzoek uit, de scangegevens worden digitaal opgeslagen en een radioloog beoordeelt deze achteraf.

Nauwkeurig
Twee studies tonen de meerwaarde nu overtuigend aan. Rutten en zijn team benaderden 250 vrouwen die een MRI moesten ondergaan. Van hen deden 221 mee aan een extra 3D-echografie. Hoewel MRI heel gevoelig is voor de weergave van tumoren, blijkt in de praktijk dat het onderscheid tussen goed- en kwaadaardigheid van een tumor niet altijd goed is te maken. Naast een relatief hoge gevoeligheid van 3D echografie  blijkt  de specificiteit van het 3D-onderzoek ook zeer hoog. Dat wil zeggen dat vaker dan bij een MRI-scan goed onderscheid kan worden gemaakt tussen goed- en kwaadaardige tumoren.  Daardoor zou in principe in een aantal gevallen een punctie achterwege kunnen worden gelaten en zal er ook minder vaak onnodig onrust worden veroorzaakt bij de patienten.  In het onderzoek konden  in 40 gevallen de bevindingen worden gecontroleerd aan de hand van weefselonderzoek. Ook hier bleken de zeer goede resultaten van 3D echografie.

Bevolkingsonderzoek
3D-echografie zou veel kunnen betekenen in het landelijke screeningsonderzoek naar borstkanker. De daarbij gebruikte röntgenmethodiek levert soms fout-positieve meldingen op, meldingen die onnodige onrust veroorzaken bij de vrouw. Een ander  probleem van röntgenonderzoek zijn de fout-negatieve bevindingen. De röntgenmethodiek is minder geschikt voor vrouwen met een dichte tot zeer dichte borstweefselstructuur, waarvan er in Nederland resp. 250.000 en 50.000 zijn. Rutten en zijn team onderzochten 700 vrouwen, een groep vrouwen met ongeveer dezelfde kenmerken als de vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek.  Uit de studie bleek dat bij 3Dechografie het aantal fout-positieve scores ongeveer gelijk was. 3D-echografie werkt echter wel bij dicht tot zeer dicht borstweefsel, wat een uitkomst kan zijn voor deze groep vrouwen. Doordat ze meer borstklierweefsel hebben, hebben ze een 4 tot 6 keer verhoogde kans hebben op borstkanker. Inzet van 3D-echografie zou de vroegtijdige opsporing van kwaadaardige tumoren  kunnen verbeteren en daarmee de overlevingskans vergroten.

Kwaliteit en efficiency
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat de 3D-echografie nu inzetten bij doorverwijzingen met een lage verdenking. Doordat radiologisch laboranten de echo gestandaardiseerd uitvoeren en de radioloog daarna  op een speciaal beeldbewerkingsstation de opnamen beoordeelt, zal de kwaliteit van het echografie onderzoek toenemen. Tevens wordt door deze werkwijze tijd bespaard zodat de radioloog meer tijd kan besteden aan oncologische patienten waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt. Vervolgonderzoek is in voorbereiding in samenwerking met andere ziekenhuizen om de meerwaarde van de 3D-echo ten opzichte van de MRI te bewijzen. Wanneer dat onderzoek succesvol is, betekent dat een flinke kwaliteitsverbetering in de opsporing van borstkanker én een efficiencyslag, omdat minder dure MRI-scans nodig zijn.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patient, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patientgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen