NPCF wil bezuiniging op onnodige zorgkosten maar biedt eHealth niet een beter alternatief?

0
316

Patientenfederatie NPCF wil dat het kabinet Rutte met de komende bezuinigingen en mogelijke hervormingen van de zorg haar pijlen vooral richt op overbodige zorg en onnodige kosten. De NPCF wil voorkomen dat patienten opnieuw hard in hun portemonnee worden geraakt, en dat hun positie verder verzwakt. Maar wat zijn dan precies onnodige zorgkosten?

In het rapport van de NPCF van de meldactie komen er een aantal aan de orde; onderzoeken te vaak dubbel worden uitgevoerd, onnodig voorschrijven van medicijnen, onnodig terugkomen en slechte samenwerking tussen zorgverleners. Mijns inziens zijn die kosten een druppel op de gloeiende plaat. Er valt veel meer winst te behalen. Met eHealth en zelfmanagement worden kosten significant omlaag gebracht en krijgen patienten zelf weer de regie over hun gezondheid. Nuttige besparingen; die de kwaliteit van leven verbeteren, de kosten lager houdt en een totaal oplossing bieden in een sector met hoge kosten en dreigende tekorten aan arbeidskrachten. Het bleek allemaal uit het onderzoek van Kim Putters. Economen René Goudriaan, Wim Groot , Annelise Notenboom en Iris Blankers becijferden de effecten van e-Health en zelfmanagement voor enkele veel voorkomende aandoeningen. Naast besparingen voor de zorg kan de maatschappelijke winst als gevolg van hogere arbeidsproductiviteit, korter ziekteverzuim en daarmee hogere arbeidsdeelname en een lager beroep op uitkeringen, oplopen tot circa 1 miljard euro.

Waarom komt het dan niet tot brede inzet van zelfmanagement en eHealth toepassingen? Het komt door de huidige bekostiging en weerstand tegen veranderingsprocessen in de zorgsector en gebrek aan bewijslast. En artsen houden nog steeds liever zelf de “vinger aan de pols”(letterlijk en figuurlijk). Een chirurg wil kunnen snijden, de cardioloog doet een ECG het liefst op zijn manier en de trombosedienst prik het liefste zelf, dan hoeft u zich daar zelf geen zorgen over te maken.  De zorg is een grote lappendeken van zelfstandige zorgeilandjes met hun eigen belangen. Toch zou een bredere kijk op de zorg de echte winst eHealth transparant maken. Dan pas worden bredere maatschappelijke baten, zoals grotere arbeidsparticipatie, inzichtelijk.
Wanneer gaan overheid, patientenorganisaties, werkgeversorganisaties en zorg- en verzuimverzekeraars een andere afweging maken door te investeren in e-health in plaats van keer op keer de kaasschaafmethode op de zorgkosten toe te passen? “Dat is winst van eHealth maakt de tekorten in  de zorg ruimschoots goed en levert daarnaast een besparing door minder ziekteverzuim en artsenbezoek, minder productiviteitsverlies en minder uitkeringen voor zieken, die vanwege de vele ziekenhuisbezoeken, nu niet aan een baan komen.