Fysicon komt met oplossing voor EPD, ZIS & PACS-2 integratie problemen

Array

Oss, 19 maart 2012 – Het realiseren van ICT-standaarden in de zorg is zeer actueel. In de ideale situatie worden medische systemen allemaal ontsloten op basis van standaarden. In de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk. Nu niet, maar ook in de toekomst niet. Fysicon heeft daarom het initiatief genomen een platform te ontwikkelen dat zorginstellingen in staat stelt afdelingsspecifieke systemen te koppelen aan het EPD, ZIS of PACS-2. Het DataLinQ platform is hiervan het resultaat.

Een vergelijkbaar universeel systeem is wereldwijd nog niet beschikbaar. Volgende week kan, tijdens Zorg & ICT, voor de eerste maal kennis gemaakt worden met het DataLinQ platform.

DataLinQ Collect (DC)
Het koppelen van generieke systemen is problematisch. Vaak is er echter wel de mogelijkheid een rapport uit te printen: dit is voor de DataLinQ Collect de toegang tot het ziekenhuisnetwerk. DC converteert rapporten naar een opgegeven protocol (HL7, XML, DICOM, Structured Reporting etc.) waardoor digitale koppeling mogelijk wordt. Dit voorkomt menselijke typefouten en bespaart veel administratietijd.

DataLinQ PACE (DP)
Met DataLinQ PACE wordt een efficiente en foutloze overdracht van data uit pacemakerprogrammers naar een database en landelijke registratie mogelijk. Via de ingebouwde werklijst kunnen patientgegevens opgehaald worden van het ZIS, EPD of RIS. Doordat DP ook leverbaar is met een database, kan een gebruiker vanaf iedere werkplek gegevens raadplegen en invoeren.

DataLinQ ICON (DI)
DataLinQ DI converteert elk PAL of S-VHS videosignaal naar DICOM compatible files, waardoor de integratie van non DICOM modaliteiten (visual light applicaties) in een PACS niet langer complex, tijdrovend of kostbaar is. DI is standaard voorzien van DICOM Worklist en DICOM Store faciliteiten. Opgenomen videosignalen worden geconverteerd naar DICOM Encapsulated Mpeg2 en kunnen, na conversie, direct op een PACS worden opgeslagen.

“De mogelijkheden van het DataLinQ platform voor het ontsluiten van medische apparatuur zijn oneindig ” aldus Bert Elberse, algemeen directeur van Fysicon. “Dat wil zeggen dat Fysicon het platform verder kan uitbreiden in functionaliteit en dus in staat is meer dan alleen pacemakerprogrammers en video te ontsluiten. Door het gebruik van standaarden als DICOM en HL7 is DataLinQ in staat een generiek apparaat onderdeel van een digitaal proces te maken.”

susanvanoss

Fysicon is producent van software voor vastlegging, archivering en communicatie van medische beelden. Daarnaast ontwikkelt Fysicon geavanceerde monitoring systemen.

Recente artikelen