Nieuwe ontwikkelingen

Herhaaldelijk verschijnen er in de pers berichten dat er weer een zorg instellingen is begonnen met het introduceren van iPads om te communiceren met clienten en om gegevens te verwerken. Aan dit soort initiatieven liggen vaak verschillende oorzaken en motieven ten grondslag. De iPad tablet computer is nog steeds verreweg de meest bekende tablet die er is. Natuurlijk was Apple ook de eerste met deze tablet vorm, in het verleden waren er al verschillende andere tabletcomputers te koop maar die waren niet succesvol, maar vooral het imago van Steve Jobs en de marketing rondom de iPads zorgde ervoor dat de populariteit van de iPad bleef stijgen.

Inmiddels heeft de concurrentie ook niet stil gezeten en zijn er verschillende alternatieve naast de iPad verschenen. Een van de beste voorbeelden is de Samsung galaxy tablet. Deze heeft bijna het zelfde formaat en werkt ook op dezelfde gemakkelijke manier.

Buiten de ziekenhuizen heeft men in de zorg traditioneel enige aarzeling bij computer technologie en met name het Windows platform heeft het imago “technisch” te zijn. Andere platformen[1] worden over het algemeen alleen toegepast in de rekencentra. De verklaring dat men graag de iPad inzet in de zorg is dus simpel, de ICT afdeling die traditioneel als “technisch” gezien wordt ziet er niet zo veel in, dus zal de iPad wel niet technisch zijn en heeft de iPad dus de voorkeur boven andere platformen die mogelijk even goed werken.

 

Tablets hebben de afgelopen drie jaar een revolutie teweeg gebracht in het mobiele gebruik van computers. Daaraan hebben vooral het bedieningsgemak en het “makkelijk” meenemen een belangrijke bijgedragen geleverd. Interessant is ook om te zien dat veel ouderen die allang het “gewone PC gebruik” hebben opgegeven, opnieuw starten met een iPad en erg opvallend is het dat ze daar razend enthousiast over zijn.

 

Zijn er dan geen nadelen aan het introduceren van de iPad. De bezwaren tegen de iPad zijn vooral van technische aard. Apple staat nou niet bepaald bekend als een partij die graag aansluit op andere computer systemen. Dat levert hier en daar nog wel eens problemen op, maar persoonlijk vind ik dat die problemen niet zo groot zijn dat de ICT afdelingen die niet kan oplossen en dan bezitten we een buitengewoon interessant apparaat met veel bedieningsgemak en veel mogelijkheden.

 

Ook beeldcommunicatie komt dan sneller dichterbij, immers het apparaat wat je toch al gebruikt kan dit ook.

 

[1] Platform is hardware met daaraan gekoppeld besturingssysteem software.

 

Auteur: Frank Lind is directeur van Het Nieuwe Zorgen, een onafhankelijke coöperatie die advies en implementatie begeleiding levert van beeldcommunicatie in de zorg. Zie voor meer informatie: www.hetnieuwezorgen.org

Recente artikelen